Vad är dyslexi?

Vad är dyslexi? Dyslexi innebär svårigheter att lära sig att stava och läsa. Det är ofta ärftligt och upptäcks för det mesta redan i tidig ålder. Om du eller ditt barn har svårt att lära dig att läsa och stava, kan det vara en bra idé att ta hjälp av en specialpedagog.

Vad är orsaken till dyslexi?

Orsakerna till dyslexi inte är helt klarlagda. Många definitioner beskriver den som en neurologiskt förankrad funktionsnedsättning i språkets fonologiska komponent, som leder till svårigheter att tolka och lagra språkljud och att snabbt plocka fram ord ur minnet.

Hur tänker en dyslektiker?

– Den som har dyslexi har ofta lätt för att vända och vrida på saker i tanken, är kreativ och uppfinningsrik, tänker i bilder och utanför boxen. Som musiker kan du vara duktig på att spela utan noter.

Vad har dyslektiker svårt med?

Många med dyslexi läser långsamt, läser fel och utelämnar delar av eller hela ord. Bestående svårigheter med rättstavning är också vanligt. Läsning är en komplex förmåga och dyslexi tar sig därför olika uttryck hos olika personer.

Är dyslexi sjukdom?

Dyslexi är inte en livshotande sjukdom men den kan skada allvarligt utvecklingen hos ett barn. Om barn som drabbats av dyslexi inte får sin diagnos eller inte ges lämplig utbildning för att övervinna sina svårigheter kan de utveckla allvarliga sociala problem.”

Vad kan man kräva av skolan vid dyslexi?

Skolan måste se till att:
  • Det finns en kartläggning/utredning av elevens svårigheter och behov.
  • Ett åtgärdsprogram upprättas med tydliga klart formulerade mål.
  • Åtgärdsprogrammet utvärderas med jämna mellanrum.
  • Skolan har en policy för provsituationer och betygsättning.
  • Skolan har tillgång till olika hjälpmedel.

Hur man kan få dyslexi?

Så får du en diagnos:

Person med kunskap om dyslexi eller dyskalkyli, som vet hur den ska utredas, ställer diagnos. Din husläkare eller en digital läkare kan till exempel remittera dig till en logoped för utredning. Eller så gör specialpedagogen i skolan en utredning.

Hur påverkar dyslexi livet?

Dyslexiproblematiken kan också medföra sekundära svårigheter, som att organisera sin tillvaro. Det kan vara svårt att lära sig saker utantill, exempelvis multiplikationstabellen, telefonnummer och glosor. Att lyssna och anteckna samtidigt är ofta problematiskt. Det finns idag möjligheter att använda teknik som stöd.

Vilka knep kan en person med dyslexi använda sig av?

Det finns olika hjälpmedel som kan göra det lättare för dig att läsa och skriva. I en del regioner går det att få hjälpmedel utskrivna. En dator med program som hjälper dig att stava rätt kan till exempel vara ett bra hjälpmedel. En läslinjal kan göra det lättare att följa texten.

Hur kan man hjälpa barn med dyslexi?

Vissa barn med dyslexi behöver avskildhet för att kunna koncentrera sig medan andra behöver hjälp med att få texter upplästa. Inlästa läromedel och böcker är till stor nytta. Hjälpmedlet “Legimus” får man via biblioteket, ett sätt att lyssna på böcker i mobilen etc. Inlästa läromedel ordnas via “Inläsningstjänst”.

Kan man träna bort dyslexi?

Nej, dyslexi betraktas internationellt som en livslång funktionsnedsättning och att det är bristerna i en fonologiska förmågan som tycks kvarstå.

Kan dyslexi bli värre?

Detta är ingen sjukdom som kan medicineras bort men kan i värsta fall orsaka sjukdomsliknande symtom som kan påverka hälsan negativt. Tyvärr är risken väldigt stor att dyslektiker även har andra svårigheter.

Vad finns det för hjälpmedel för dyslexi?

Har man rätt till hjälpmedel om man har dyslexi (och måste man ha en diagnos)? A) När det gäller läs-och skrivsvårigheter/dyslexi ser det olika ut i landet. I vissa landsting får logopeder ordinera vissa datorprogram, exempelvis rättstavningsprogram, till personer med dyslexi. Tanken är att de ska användas hemma.

Hur ärftligt är dyslexi?

Det finns en ärftlig komponent i dyslexi. Man räknar med att sannolikheten är ca 30 % att ett barn, som har en förälder med dyslexidiagnos, kommer att födas med anlag för att utveckla dyslexi. Kom dock ihåg att man inte ärver själva dyslexin, utan genetiska förutsättningar för att lära sig läsa och skriva.

Hur ser en text ut för en dyslektiker?

På sidan finns en kort text om dyslexi och det speciella är att bokstäverna i orden byter plats med varandra, så de hoppar fram och tillbaka. – Det tar lite längre tid att läsa, säger Victor Widell och så kan det vara för en del dyslektiker.

Kan man ha både adhd och dyslexi?

Många med dyslexi har också adhd-liknande svårigheter, som till exempel problem med koncentration och uppmärksamhet. Adhd, add, Touretts syndrom, Aspergers syndrom och andra tillstånd ur autismspekrat är besläktade med varandra, och det finns också samband med dyslexi och dyskalkyli.

VAD ÄR DYSLEXI?

Att plugga med dyslexi: Vad är dyslexi?

Anders Hansen om dyslexi: ”Viktigt att upptäcka tidigt” – Malou Efter tio (TV4)

Lämna en kommentar