Vad är dyspné?

Dyspné, eller andnöd som det också heter, innebär att du upplever att du har svårt att andas. Dyspné kan beskrivas som andfåddhet, andningssvårigheter, trångt i bröstet, lufthunger eller en känsla av att hålla på att kvävas.

Vad kan orsaka dyspné?

Ökad dyspné kan orsakas av tillstånd med ökad andningsdrive (såsom försämrad kondition, oro eller feber), försämrad andning (t ex lungsjukdom) eller förändrad upplevelse (situation, personlighet och stämningsläge). Besvär som kvarstår trots optimal behandling av underliggande sjukdom(ar) benämns som kronisk dyspné.

Vilka sjukdomar ger andfåddhet?

Oftast sitter problemet då i lungorna, som vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), men även en sviktande hjärtfunktion eller en kraftig övervikt ger andfåddhet.

Vad ska man göra vid andnöd?

Andningsbefrämjande åtgärder
 1. Skapa fri luftväg om det finns luftvägshinder. …
 2. Avlägsna sekret, blod eller föremål från munhålan.
 3. Lyft käken framåt-uppåt så att tungan och mjukdelarna inte faller bakåt, nedåt i svalget. …
 4. Lossa åtsittande kläder, framför allt sådana som sitter åt runt hals, bröst och midja.
12 apr. 2022

Kan man bli av med dyspné?

Behandling vid dyspné fokuserar på att behandla grundsjukdomen, till exempel luftrörsvidgande läkemedel om du har KOL och vätskedrivande medicin om du har hjärtsvikt. Du kan också få gånghjälpmedel så att du lättare kan upprätthålla ett aktivt liv.

När ska man söka vård för dålig syresättning?

Den vanligaste anledningen för behandling på sjukhus är att dina lungor inte kan syresätta blodet tillräckligt. Då kan du få svårt att andas även om du vilar. De flesta som får covid-19 mår ungefär som vid en förkylning eller influensa och kan stanna hemma tills det har gått över.

Varför blir vi andfådda när vi anstränger oss?

När du tränar, springer, går eller gör någon annan fysisk aktivitet, behöver dina muskler mer syre. Då skickar kroppen mer syrerikt blod till musklerna. Du andas snabbare för att få in mer syre i lungorna så att det sen kan komma in i blodet och ut i musklerna.

Varför blir man lätt andfådd?

Andfåddhet. Ett tidigt symtom på försämrad hjärtsvikt är att man lättare blir andfådd vid ansträngning och att andfåddheten inte släpper inom fem minuter i vila. Andfåddhet i vila och som förvärras av liggande ställning, kan bero på att hjärtat pumpar ut blodet sämre i kroppen och att vätska samlas i lungorna.

Vilka sjukdomar kan man få i lungorna?

Här finns information om sjukdomar och tillstånd som kan drabba lungor och luftvägar:
 • Andningssvårigheter.
 • Astma.
 • Covid-19.
 • Cystisk Fibros.
 • Dyspné
 • Hosta.
 • Kikhosta.
 • KOL.

Dyspné – andfåddhet i palliativ vård

Dyspne

VAD ÄR DYSLEXI?

Lämna en kommentar