Vad är dystymi?

Dystymi karakteriseras av en ihållande nedstämdhet (minst 2 år) där mer än hälften av dagarna präglas av nedstämdhet. Det kan förekomma korta perioder av en eller ett par veckor med mer neutralt stämningsläge men sedan återgår individen till nedstämdhet.

Vad skiljer dystymi från egentlig depression?

Sjukdomen dystymi är en allvarlig depressionssjukdom som även kan leda till självmord. Trots detta är sjukdomen betydligt mindre känd än vanlig så kallad egentlig depression är. Eftersom sjukdomen ofta omnämns som låggradig depression tycks det föreligga ett missförstånd vad gäller sjukdomens allvarlighetsgrad.

Vilka symtom kännetecknar dystymi?

Vilka är symptomen för dystymi?
  • Koncentrationssvårigheter och/eller problem med att ta beslut.
  • Känslor av hopplöshet.
  • Blir lätt irriterad.
  • Ökat/minskat sömnbehov.
  • Ökad/minskad matlust.
  • Negativ självbild.
  • Skuldkänslor.
  • Låg på energi och svaghetskänsla.

Varför är det så jobbigt att leva med dystymi?

Man kan ha en lättare depression, men som varar under en längre tid. Det kallas för dystymi. Det är vanligt att man får dystymi som ung. Då kan vården och dina närstående tyvärr uppfatta din nedstämdhet och låga självkänsla som ett personlighetsdrag innan man får hjälp.

Varför känner jag ingen glädje?

Nedstämdhet går nästan alltid över

Det behövs ingen behandling, men du kan ibland behöva stöd från andra. Om du känner dig mycket nedstämd under mer än två veckor och även har tappat lusten till sådant som du brukar tycka om att göra, kan du ha fått en depression. Då kan du behöva hjälp för att må bättre.

Vad betyder kronisk dystymi?

Dystymi, depressiv neuros, neurotisk depression eller kronisk depression, är en affektiv störning som liknar en depression fast med långvariga symptom. Ordet dystymi kommer av grekiskans δυσ dys, ”dålig”, och θῡμός thymos, ”själ”.

Hur kan en person med dystymi uppleva sig själv och sin situation?

Man kan ha svårt att sova eller sover stora delar av dagen. Trötthet, brist på energi. Känsla av att vara värdelös. Obefogade skuldkänslor.

Är dystymi en form av depression med färre symtom men mer långvarig?

Dystymi. Du kan ha en typ av depression med färre symtom under en längre tid. Det kallas för dystymi.

Vad händer vid brist av serotonin?

Signalsubstanser är molekyler som kemiskt förmedlar meddelanden mellan olika celler i nervsystemet. När du har serotoninbrist försämras denna kommunikation. Bristen är kopplad till en rad psykiatriska besvär, t ex depression, OCD och olika typer av ångest. Men serotonin är inte bara kopplat till hur vi mår psykiskt.

Hur vet män om män har hamnat i en depression?

Det visar sig ofta som en ihållande känsla av nedstämdhet, hopplöshet och att man tappar intresset för aktiviteter man vanligtvis tycker är roliga. Det finns många olika symptom, både känslomässiga och fysiska. För att bli diagnostiserad med klinisk depression måste de här symptomen visa sig i minst två veckor.

Hur ska jag orka leva vidare?

Att ta hand om och trösta dig själv, istället för att försöka ”tänka bort sig själv”. Att hjälpa sig själv att göra positiva och energigivande saker. Det är viktigt med livsbalans. Du ska inte gå ensam med tunga dina tankar, det finns hjälp att få.

Vad är en viktig omvårdnadsåtgärd vid dystymi?

Lyssna aktivt. Det är viktigt att du lyssnar in den person du har framför dig och att du anpassar dig till de reaktioner som just den personen visar. Det är också viktigt att du ger dig tid att lyssna på det patienten har att säga dig och vad just den personen frågar dig om.

Varför känner man tomhet?

Tomhetskänsla och osäkerhet på vem du är

Du kan också känna dig osäker på vem du är och vad du egentligen har för värderingar. Det gör att du lätt kan påverkas av din omgivning. Vad du tycker och vill kan därför variera mycket mellan olika tidpunkter, och beroende på vem du umgås med.

Varför är jag så känslosam?

Nedstämdhet kan bero på olika saker

Eller har det hänt något som gör dig nedstämd. En del personer känner sig mer nedstämda under vissa årstider. Här är några exempel på sånt som kan göra att du blir ledsen och nedstämd: Livet har förändrats, till exempel att du har flyttat, bytt skola eller blivit arbetslös.

Varför kan jag inte känna känslor?

Jag tror säkert att det inte är så att du är känslolös, utan att det av några skäl blir för svårt för dig nu att känna det du känner. Jag tycker att det är viktigt att du inte går runt med detta ensam. Det är viktigt att du har någon att dela dina tankar med och som du kan tänka tillsammans med om hur du har det.

Kronisk depression och ledsamhet: dystymi

Doktor Mikael: 5 symptom på depression – Nyhetsmorgon (TV4)

Depression – Hur det känns att vara deprimerad

Lämna en kommentar