Vad är ean kod?

Vad menas med EAN kod?

EANkoden är en av världens mest kända symboler. Det är den mest etablerade och den använda av alla GS1-streckkoder. EANkoder används främst för att märka konsumentprodukter som ska passera en utgångskassa.

Hur får jag en streckkod?

Det är oftast tillverkaren som själv numrerar och märker sina förpackningar med streckkoder. Du kan antingen framställa streckkodsoriginal själv eller anlita någon som gör det åt dig, till exempel en förpackningsdesigner, reklambyrå eller ett tryckeri.

Hur får man fram EAN kod?

Vem skapar EAN-numret? Själva steckkodsnumret består av ett GTIN (Global Trade Item Number) och detta skapas av GS1 och tilldelas dig. I numret har man land, företag och bransch som identifikation utöver en löpande nummerserie. Man behöver ett företagsprefix och detta abonnerar man på hos GS1.

Måste man ha EAN kod?

Om du vill sälja förpackade livsmedel till vanliga butiker inom dagligvaruhandeln kräver de nästan undantagslöst att du har märkt din produkt med streckkod. Deras system bygger helt på att det finns streckkod på alla varor. Streckkod är ett sätt att identifiera.

Vad betyder siffrorna under streckkoden?

Det två första siffrorna i streckkoden är en landskod, som talar om från vilket land tillverkaren kommer. Därefter följer fem siffror, som talar om vem tillverkaren är, medan de följande fem siffrorna är löpnumret på den enskilda varan.

Vem äger streckkoden?

Det gör att vem som helst kan hitta information om numrets ägare. Nummerupplysningen visar kontaktinformation för medlemsföretagen via deras individuella GS1-företagsprefix. Företagsprefixet är i sin tur kopplat till varje produkts unika streckkodsnummer, GTIN.

Hur gör man streckkoder i Excel?

Gör så här.
  1. klick Utvecklare > Insert > Fler kontroller.
  2. I Fler kontroller , hitta och välj Microsoft streckkodskontroll alternativet och klicka på OK knapp. …
  3. Rita nu en streckkod på ditt kalkylblad. …
  4. I Egenskaper för Microsofts streckkodskontroll i fönstret, ange alternativen efter behov och klicka sedan på OK knapp.

Hur är en streckkod uppbyggd?

STRECKKODER ÄR DEN VANLIGASTE FORMEN AV AUTO ID

Ett antal parallella mörka och ljusa streck som arrangeras enligt ett bestämt system. Det finns 3 olika typer av kodsymboler, endimensionella eller flerradiga (stackade 2-D koder) samt tvådimensionella (äkta 2-D kod, matris kod).

Vad kostar en streckkod?

BarcodeCheck
Typ av streckkod eller palletikett (inklusive dess streckkod) Avgift per streckkod eller palletikett (inklusive dess streckkod) (SEK)
EAN-13, EAN-8, UPC-12, ITF-14 660 (PLUS 860)*
GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix 900 (PLUS 1100)*
GS1 Palletikett/GS1 Transportetikett 1 150
GS1 Palletikett PLUS 1 350

Vad kostar EAN nummer?

Alla EAN-koder som beställs kostar 250 kronor inklusive moms, per styck. Vid köp av minst 10 EAN-koder erhålls 10% i rabatt. EAN-koden sänds till dig så snart du betalat in beloppet för antalet EAN-koder på bankgiro 5549-7184 OBS endast bankgiro!

Hur fungerar GS1?

GS1-standarder för märkning används för att skapa streckkoder, 2D-koder, RFID- och EPC-taggar som kan läsas av eller skannas. De fungerar som förmedlare av all inkodad information om produkter, paket och platser.

Vilken typ av streckkod?

Om din produkt är en konsumentartikel som säljs i butik eller på nätet ska du ha en EAN-13. Behöver du streckkodsmärka en ytterförpackning kan du välja mellan tre olika streckkodstyper: EAN-13, ITF-14 eller GS1-128.

All about EAN and UPC Barcodes

57 What is EAN Barcode

EAN13 bar code system

Lämna en kommentar