Vad är ect?

Vad menas med ECT?

ECT (electroconvulsive therapy) betyder elektrokonvulsiv behandling.

Vad är ECT bra för?

Elbehandling kan hjälpa vid vissa psykiska sjukdomar. Behandlingen innebär att hjärnan får svaga pulser av elektrisk ström under några sekunder. Elbehandling ger stark och snabb effekt vid svåra symtom på depression. Det kan även vara ett alternativ för dig som inte har blivit hjälpt av annan antidepressiv behandling.

Vem får ECT behandling?

Kliniskt bör ECT särskilt övervägas vid depression med melankoliska, katatona och psykotiska symptom. ECT kan också användas på patienter med tidigare svår depression när patienten har tecken på att återinsjukna. ECT är ett effektivt alternativ vid svår depression även under graviditet.

Är det farligt att ta ECT behandlingar?

Biverkningar: de vanligaste är huvudvärk och illamående. Kognitiva biverkningar i form av minnesstörningar är också vanliga men brukar försvinna en tid efter behandlingsserien är avslutad. Minnesstörningarna försvinner alltså inte för alla. ”Det är endast delvis förstått varför ECT fungerar.

Hur fungerar rTMS?

Behandling med rTMS

En elektromagnetisk spole hålls mot huvudet. Spolen ger magnetiska pulsar som i sin tur skapar elektriska strömmar i specifika delar av hjärnan och det känns som en knackning mot skalpen. Behandlingen sker dagligen måndag-fredag, under ca 10-35 minuter under 3-6 veckor.

Vad kostar en ECT behandling?

Hälso- och sjukvårdens kostnader för litium är omkring 20 000 kronor, medan ECT kostar omkring 70 000 kronor, rTMS kostar nästan 110 000 kronor med dagens utnyttjandegrad för utrust- ningen medan esketamin kostar drygt 200 000 kronor.

Vad händer i hjärnan vid ECT behandling?

ECT (Elektrokonvulsiv terapi) är en behandling där man med strömpulser inducerar ett kortvarigt (ca 30 sekunder långt) epileptiskt anfall. ECT genomförs under narkos och hela processen med sövning och uppvaknande tar cirka 15 minuter.

Är ECT evidensbaserad?

ECT är en evidensbaserad behandling som bland annat tycks stimulera hjärnan till att bilda fler nervkopplingar. Att ständigt bilda nya nervkopplingar är viktigt för det psykiska välbefinnandet. ECT ges under narkos (sövning) där hjärnan stimuleras med korta strömvågor som utlöser en kontrollerad, epilektisk kramp.

What is Electroconvulsive Therapy (ECT)?

RIDE THE TIGER | The Benefits of Electroconvulsive Therapy | PBS

Linda, överläkare i psykiatri, berättar om ECT

Lämna en kommentar