Vad är eds?

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en grupp ärftliga sjukdomar. De orsakas av bindvävsförändringar som påverkar leder, hud, blodkärl och inre organ. Överrörlighet i lederna, övertöjbar och mjuk hud samt sköra kärlväggar är vanliga och karaktäristiska symtom. Även tänder och tandkött kan vara påverkade.

Kan man dö av EDS?

Kärltypen är den form av EDS som oftast leder till döden i förtid. Knappt 4 procent av dem som har EDS har kärltypen. Det finns en viss överrörlighet i små leder. Huden är mycket tunn, nästan genomskinlig, och kan redan när patienten är ung se åldrad ut.

Vad hjälper mot EDS?

Behandling vid EDS/HSD måste alltid var individuellt utformad och rikta in sig på att lindra och/eller förebygga symtom och skador. Personer med EDS/HSD behöver lära sig aktivitetsbalans och att fördela aktivitet och vila över dagen. Detta kan en arbetsterapeut hjälpa till med.

Vad är EDS 1177?

Ehlers-Danlos syndrom av hypermobilitetstyp (hEDS) och Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) Ehlers-Danlos syndrom (EDS) utgörs av en grupp ärftliga åkommor med olika typer av bindvävsförändringar. Dessa påverkar leder, huden, blodkärlen och inre organ. Ett vanligt symptom är överrörlighet i leder med smärta som följd.

Kan man få ersättning för EDS?

Om ditt barn har EDS/HSD kan du ansöka om Omvårdnadsbidrag och Kontaktdagar om ni uppfyller kraven. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Hur är det att leva med EDS?

Smärta uppgavs vara det största problemet. Många patienter har fotproblem som begränsar det dagliga livet genom smärta, gång- och balanssvårigheter och svårigheter att använda skor. Problem med hud, tår, naglar, fotvalv och vrister var vanligare hos EDS-patienter i jämförelse med en normalgrupp.

Hur vet jag om det är EDS jag har?

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en ärftlig bindvävsdefekt. Vanliga symtom är överrörliga och instabila leder, långvarig smärta, tänjbar och/eller skör hud samt svår trötthet (fatigue).

Är EDS en kronisk sjukdom?

Smärta och värk är vanligt förekommande hos personer med EDS och HSD. Smärtan kan vara både kronisk och akut, lokal eller generell. Den förekommer i både leder och muskler. Även nervsmärta förekommer.

Hur många har EDS i Sverige?

Bindväven är det som håller ihop och ger stadga åt vävnader och organ i kroppen. EDS karaktäriseras av överrörlighet i lederna, uttöjbar och känslig hud, smärta och vid en mer ovanlig variant påverkas kärlen. Sjukdomen är ovanlig och det finns inga uppskattningar om hur många som har den i Sverige.

Vad kan man göra åt överrörlighet?

Det finns ingen botande behandling, men symptomen kan lindras genom träning som stärker muskler och ledband. Träningsformer som kan leda till urledvrickning bör dock undvikas. Smärtan kan lindras med vanliga värkmediciner. Överrörliga leder och ledsmärta hos barn bör uppmärksammas i samband med yrkesval.

Vem ställer diagnos EDS?

Vem ska då ställa diagnos? Reumatologen sysslar med inflammatoriska ledsjukdomar och tar i princip avstånd från EDS. Barn och ungdomar bör diagnostiseras av barnreumatologer som är vana att bedöma oklara led- och smärttillstånd ur ett mer holistiskt perspektiv.

Varför får man Sjögrens syndrom?

Vad orsakar Sjögrens syndrom? – Orsakerna är inte helt klarlagda, men en kombination av genetisk mottaglighet och omgivningsfaktorer gör att sjukdomen bryter ut. Precis som vid andra reumatiska sjukdomar är de genetiska orsakerna komplexa, det handlar om många olika gener som bidrar.

Hur många har EDS?

Förekomsten för alla EDS-typer sammantaget beräknas vara 1 på 2500-5000 individer.

Är EDS en funktionsnedsättning?

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en grupp ärftliga sjukdomar. De orsakas av bindvävsförändringar som påverkar leder, hud, blodkärl och inre organ. Överrörlighet i lederna, övertöjbar och mjuk hud samt sköra kärlväggar är vanliga och karaktäristiska symtom. Även tänder och tandkött kan vara påverkade.

Kan man få ersättning för asperger?

Du som är förälder till ett barn med asperger kan ansöka om vårdbidrag. För att det måste barnet behöva särskild tillsyn och vård, utöver vad barn i motsvarande ålder behöver, i minst sex månader och/ eller att du har särskilda merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning.

Vem har rätt till aktivitetsersättning?

Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. Under tiden med aktivitetsersättning kan du stöd och hjälp med att kunna börja arbeta.

What is EDS?

What is EDS

What is Ehlers Danlos Syndrome?

Lämna en kommentar