Vad är egentlig depression?

De vanligaste symtomen vid egentlig depression är nedstämdhet, minskat intresse, sömnstörning, aptitförändring, brist på energi, koncentrationssvårigheter, pessimistiska tankar och döds- eller suicidtankar.

Vad är det för skillnad på egentlig depression och dystymi?

Skillnaden mellan depression och dystymi

Det kan vara svårt att skilja på en vanlig depression och dystymi. Skillnaden ligger främst i att dystymi ofta är mildare men som fortlöper till att bli ett mer eller mindre kroniskt tillstånd (över 2 år), medans en depression kan vara djupare men inte lika långvarig.

Hur är man när man är deprimerad?

Du kan ha fått en depression om du under en längre tid känner dig nedstämd, trött, inte har någon ork eller om du känner att du har tappat lusten även till sådant som du brukar tycka om att göra. Det är viktigt att inte vänta för länge med att söka hjälp.

Vad är orsaken till depression?

Flera olika faktorer bidrar till en depression, till exempel biologisk sårbarhet, ärftlighet och stress. En depression kan också vara ett tidigt tecken på en annan sjukdom som demens, hjärntumör, brist på sköldkörtelhormon eller andra hormoner samt blodbrist (anemi).

Kan en depression gå över av sig själv?

En vanlig depressionsepisod går ofta över av sig själv. Men det kan vara en besvärlig period. Därför är det viktigt att be om hjälp, så att depressionen inte förvärras. Med rätt behandling kan de flesta börja må bättre redan efter några veckor.

Varför är det så jobbigt att leva med dystymi?

Man kan ha en lättare depression, men som varar under en längre tid. Det kallas för dystymi. Det är vanligt att man får dystymi som ung. Då kan vården och dina närstående tyvärr uppfatta din nedstämdhet och låga självkänsla som ett personlighetsdrag innan man får hjälp.

Hur beter sig en person som är deprimerad?

Det visar sig ofta som en ihållande känsla av nedstämdhet, hopplöshet och att man tappar intresset för aktiviteter man vanligtvis tycker är roliga. Det finns många olika symptom, både känslomässiga och fysiska. För att bli diagnostiserad med klinisk depression måste de här symptomen visa sig i minst två veckor.

Hur ska man hantera en deprimerad person?

Råd för anhöriga
 1. Lyssna och erbjud stöd. Var lugn, förstående och uppmuntrande. …
 2. Ta hand om småsaker. …
 3. Kom ihåg att depression är en sjukdom. …
 4. Föreslå saker. …
 5. Lär dig så mycket som möjligt om depression. …
 6. Hot om självmord ska tas på allvar.
24 sep. 2020

Vad händer med kroppen när man är deprimerad?

Vid depression är det även vanligt att besväras av ångest, i form av obehagskänsla i kroppen, oro eller panikattacker. Minskad sexlust, pessimism och hopplöshet är vanligt förekommande vid depression. Fysiska symtom så som huvudvärk, smärta i kroppen och matsmältningsproblem är ofta förekommande symtom.

Hur lång tid tar det att bota depression?

Klinisk depression, eller egentlig depression, är vanligast. Det innebär att du är nedstämd samt har andra symptom på depression under en längre tid, vanligtvis brukar man räkna minst två veckor. Dystymi kallas ibland för sjukligt svårmod och är en form av mild men väldigt långvarig depression, ofta minst två år.

Hur kan man behandla depression?

Här tar vi upp några exempel.
 • Antidepressiv läkemedelsbehandling. Behandling med antidepressiva läkemedel påverkar signalsubstanser i hjärnan. …
 • Elektrokonvulsiv behandling. …
 • EMDR. …
 • Fysisk aktivitet. …
 • Interpersonell psykoterapi. …
 • Kognitiv beteendeterapi. …
 • Traumafokuserad KBT med exponering. …
 • Mindfulness-baserad kognitiv terapi.
2 mars 2020

Är jag på väg in i en depression?

Tidiga tecken på depression brukar vara minskad energi och en tendens att vilja dra sig undan. Det är också vanligt att ha svårt att sova – eller tvärtom sova ovanligt mycket. En depression kan ge mer eller mindre uttalade symptom.

Kan man vara kroniskt deprimerad?

Ihållande eller kronisk depression är då symtomen kvarstått under minst två år, och under denna period ska det inte ha funnits mer än två månader utan depressionssymtom.

Depression och bipolär sjukdom

Film 11: Svår depression

Depression – Hur det känns att vara deprimerad

Lämna en kommentar