Vad är egr?

Vad har EGR för uppgift?

EGR-ventilen och minskning av föroreningar

EGR-ventilen gör att avgaserna skickas in i förbränningskammaren en andra gång, en så kallad återcirkulation. Genom att värma upp sotpartiklarna en gång till minskas mängden av kväveoxider (NOx) i avgaserna och således minskas föroreningarna.

Är det olagligt att ta bort EGR?

Ta bort EGR och DPF samt chiptrimning” – är olagligt och för övrigt olämpligt! Även om man bara är det minsta klarsynt, så gör man inget av detta. ”När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel.”

Vad innebär begreppet EGR?

2.1 EGREXHAUST GAS RECIRCULATION EGR är ett efterbehandlingssystem i förbränningsmotorer och används främst för att minska bildningen av termiska kväveoxider genom att återanvända en del av motorns avgaser i förbränningsprocessen.

Kan man köra med trasig EGR-ventil?

Köra med trasig EGRventil

Kör du för länge med det kan du få problem med att insuget sotar igen och det kan bli tal om kostsamma reparationer. Med tanke på miljön bör du i första hand byta ut EGRventilen.

Vad händer om EGR ventilen går sönder?

En trasig, blockerade eller igensatt EGRventilen gör att motorn fungerar dåligt, ryker mycket och det kan även leda till motorhaveri. När en EGRventil är igensatt så kommer oförbränt bränsle in i avgaserna och det oförbrända bränslet blockerar DPF.

Kan man stänga av EGR-ventil?

En bortprogrammering av EGRventilen kommer göra så att motorn går som den borde och vi kan ta bort alla felkoder som den gett upphov till. 1500:- kostar det att stänga av EGRventilen för bilar som går att programmeras genom OBD-uttaget. För bilar som kräver demontering av motorstyrdon är kostnaden från 2000:-.

Varför EGR Delete?

denna funktion brukar bidra till ännu lägre förbrukning, Kan göras separat eller ihop med Motoroptimering.

Är det olagligt att koppla bort AdBlue?

Även verkstaden som utför urkopplingen av EGR- eller adblue-systemet på ett fordon begår ett lagbrott. Trafikverket hänvisar till en färsk lagskärpning. Den lagen är gammal, hävdar man på Bilprovningen.

Kan man koppla bort AdBlue?

Det är fullt möjligt, och har du köpt en äldre begagnad dieselbil med AdBlue kan det vara värt att fundera på om du ska behålla systemet eller koppla bort det. Genom att göra det hos en specialist får du en tryggare och säkrare avkodning, och hos Svensk Motoroptimering testas och kontrolleras motorn efteråt.

Hur mycket kostar det att byta EGR ventil?

Vad kostar en reparation eller ett utbyte av EGRventilen? En ny EGRventil kostar ofta över 2 000 kronor. Lägg dessutom till borttagning av den defekta och monteringen av den nya ventilen så blir räkningen rätt så dyr.

Hur kollar man EGR ventil?

De vakuumstyrda EGR ventilerna kan kontrolleras med hjälp av en vakuumpump. Är ventilen av typen som öppnar vid ett positivt avgastryck måste motorn vara igång och varvas till 2000-3000 rpm för att testet ska gå att genomföra.

Hur vet man om ventilen är trasig?

Definiera ventilljud och reparation. Läten såsom skakningar och ett skrapande ljud som kommer från motorn kan indikera problem med ventilerna. Ett för stor eller för litet ventilspel kan observeras akustiskt och rättas till genom justering av vipparmarna.

Är det svårt att byta EGR ventil?

Detta kommer att göra det enklare för dig att identifiera dem när du återmonterar dem senare. – Om EGRventilen är svår att komma åt och det är komplicerat att avlägsna och installera den bör du låta en mekaniker på en specialistverkstad göra jobbet. På detta sätt undviker du dyra installationsfel.

Hur fungerar EGR kylare?

På dieselmotorer

EGR innebär att man via en eller flera EGR-ventil(er) leder tillbaka avgaser till insugningssidan. Avgaserna kommer att verka som en inert gas under förbränningen, vilket sänker topptemperaturen under förbränningen. Detta medför att kväveoxiderna kan sänkas kraftigt.

The Purpose of EGR (Exhaust Gas Recirculation)

How EGR Systems Work – Automotive Education

Så rengör du en EGR-ventil | AUTODOC tipsar

Lämna en kommentar