Vad är el nino?

Vad händer med El Niño?

När El Niño uppträder ändras tryckförhållandena i atmosfären, vilket leder till att passadvindarna försvagas och ändrar riktning, vilket i sin tur påverkar havsströmmarna. I stället för att drivas västerut samlas det varma ytvattnet utanför Sydamerikas kust. Följden blir att vädret ändras dramatiskt.

Vilka egenskaper har El Niño?

El Niño är ett väderfenomen som orsakas av ovanligt varmt vatten i Stilla havet med några års mellanrum. Det resulterar i extrema vädermönster. El Niño stör vanliga väderförhållanden som monsuner och vindar som blåser mot ekvatorn vilket påverkar regnen.

När kommer nästa El Niño?

På NOAA följer man havs- och atmosfärsförändringarna över Stilla Havet med hjälp av observationer och modeller. Man har bland annat sett att den globala medeltemperaturen påverkas av förändringarna med en fördröjning av tre månader. Prognoser görs, dock inte av SMHI, för när nästa El Niño kommer att uppstå.

Hur påverkas Afrika av El Niño?

18.1.2015 – Uppskattningsvis 14 miljoner människor riskerar hunger efter långvarig torka som ledde till en dålig skörd förra året, larmar FN:s livsmedelsprogram WFP. Nu förvärrar dessutom El Niño torkan i hela regionen och har redan påverkat årets skörd.

Hur påverkas jordbruk och övrigt näringsliv av El Niño?

Här ger El Niño istället ett stigande lufttryck och en kraftig torka, vilket slår hårt mot jordbruket. Främst påverkade blir vanligen Australien, Indonesien, södra- och östra Asien samt södra delarna av Afrika.

Vad menas med El Niño och La Nina?

El Niño och La Niña

Det här väderfenomenet kallas för El Niño, eller Jesusbarnet, just för att det brukar uppstå runt julafton. Det finns en variant som kallas La Niña, den lilla flickan, och det är när samma ström är mycket kallare än normalt.

Vilket land har mest torka?

Somalia och Afrikas horn: En av de värsta torrperioderna på årtionden. Spanien och Portugal: Kraftig torka sedan i november, förvärrades av torraste januari på 20 år. Sydöstra Asien: Mekong-området upplever sin värsta torka på 60 år. Marocko: Värsta torkan på 30 år.

Vilka länder har mest torka?

De värst drabbade länderna är:
  • Malawi (2,8 miljoner människor riskerar hunger)
  • Madagaskar (nästan 1,9 miljoner människor)
  • Zimbabwe (1,5 miljoner)
22 mars 2016

Vilket land kan drabbas av torka?

De områden som riskerar att drabbas värst är Australiens kustområden, södra Kina, Sydafrika, Sydamerika och Centralamerika. Då dessa är några av världens folkrikaste regioner kan de socio-ekonomiska aspekterna bli förödande.

Väderspecial: Så fungerar El Niño – Nyhetsmorgon (TV4)

El Niño så funkar det

El Nino – What is it?

Lämna en kommentar