Vad är employer branding?

Vad gör en Employer Branding?

Vad är ett Employer Brand? Med ett Employer Brand signalerar arbetsgivare vad talanger kan förvänta sig av att arbeta där, vad de kan uppnå och lära sig. Om Employer Branding är processen så är ett företags Employer Brand slutprodukten – identiteten som en arbetsgivare.

Vad betyder Employee branding?

Ett Employer Brand speglar hur potentiella, nuvarande och tidigare anställda uppfattar dig som arbetsgivare. Med andra ord vad du som arbetsgivare har för rykte, vare sig du vill det eller inte.

Hur mäter man Employer Branding?

Employee Net Promotor Score (eNPS)

eNPS är ett jämförelseindex för employer branding som vinner allt större acceptans internationellt och i Sverige. Det bygger på ett motsvarande index för kundlojalitet Net Promoter Score (NPS).

Vad är EVP?

EVP står för Employer Value Proposition. Ert EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar er positionering och strategiska riktning. Om detta är något du funderar på att utveckla, ta reda på hur vi kan hjälpa dig att skapa ett mer övertygande och differentierat EVP.

Vad är en attraktiv arbetsgivare?

Enligt en undersökning är det en bra chef som toppar listan av vad som är viktigast i valet av arbetsgivare, följt av trevliga arbetskollegor och bra stämning. Samma undersökning visar att flexibla arbetstider och möjligheten att själv påverka var du jobbar också är viktigt, samt goda utvecklingsmöjligheter.

Vad är en rekrytering?

Att rekrytera betyder att anställa ny personal. Företag kan genomföra sin rekryteringsprocess själva för att hitta nya medarbetare eller ta hjälp av rekryterare på ett rekryteringsföretag när de har ett personalbehov.

3minTalk — Anna Dyhre / Vad är employer branding?

What Is Employer Branding and What Do I Need to Know?

The 6-Step Employer Branding Process

Lämna en kommentar