Vad är en artikel?

Vad klassas som en artikel?

En artikel är en text i en tidning som handlar t ex om en nyhet. Det är också vanligt med artiklar i antologier och på nätet. Artiklar kan handla om alla möjliga olika ämnen.

Hur förklarar man en artikel?

Artikeln ska inledas med en kort och kärnfull beskrivning av nyheten. Den får gärna formuleras så att den skapar intresse för ämnet. I den löpande texten bör artikeln struktureras utifrån det anslag som ingressen ger. Beskriv den viktigaste informationen först.

Vad är en artikel exempel?

Artikel” är ord eller en ändelse som beskriver om substantivet är i bestämd eller obestämd form.

Exempel:
 • bord-et.
 • den röda matta-n.
 • lampa-n.
 • de skära grisar-na.
 • en hund.
 • häst-en.
 • det vackra landskap-et.
 • ett hus.

Hur ser man att det är en artikel?

NyhetsartikelNs struktur En nyhetsartikel består till formen av en rubrik, en ingress och en bröd- text. Dessutom brukar nyhetsartikeln ofta kompletteras med till exempel bilder, diagram eller faktarutor.

Vad är kännetecken som är typiska för en artikel?

En artikel är uppdelad i tre delar: rubrik, ingress och brödtext. Rubriken ska med ett par få ord berätta vad artikeln handlar om. Ingressen är en sammanfattning av brödtexten och ska inte vara mer än några meningar lång; den ska fånga läsarens intresse inom ämnet.

Hur hittar man Originalartiklar?

Delar i en vetenskaplig originalartikel
 1. Abstract. I ett abstract ges en kort sammanfattning av artikeln där syfte, metod, resultat och slutsatser framgår. …
 2. Introduktion. Artikeln inleds ofta med en allmän bakgrundsbeskrivning. …
 3. Metod och material. …
 4. Resultat. …
 5. Diskussion/Slutsatser. …
 6. Referenser.

Hur du skriver en artikel?

I korthet:
 1. Bestäm vad du ska skriva om.
 2. Tänk på vem du skriver för – och i vilken kanal.
 3. Samla stoff – gärna genom intervjuer.
 4. Bygg upp artikeln på rätt sätt.
 5. Gör den röda tråden synlig.
 6. Skriv artikeln konkret och levande.
 7. Skapa flyt i texten.
 8. Glöm inte att korrekturläsa.

Hur skriver man om en artikel?

Vi ger dig några grundläggande tips på hur du kan göra för att få läsare på tråden.
 1. Rubriken är superviktig. …
 2. En informativ ingress väcker intresse. …
 3. Byt mellan korta och långa meningar. …
 4. Skriv lockande och informerande underrubriker. …
 5. Anpassa texten till din målgrupp. …
 6. Krångla inte till det. …
 7. Citat gör texten mer livfull.
13 nov. 2018

Hur lång är en artikel?

Försök att skriva rappt och kortfattat så att texten inte blir för lång. En bra artikel bör vanligtvis inte överskrida 2000 tecken. Undersökningar visar att läsare väljer bort texter som är för långa. När du skrivit ner artikeln så gå igenom den och stryk allt onödigt, det brukar bli en hel del.

Vad finns det för typer av artiklar?

FAKTATEXTER
 • Nyhetsartikel.
 • En nyhetsartikel är alltid skriven av en journalist, antingen på den tidning där texten publiceras, eller på en nyhetsbyrå som har skickat ut texten till tidningen. En nyhetsartikel brukar vara lätt att känna igen. …
 • Notis.
 • Reportage.
 • Referat.
 • Intervju.
 • Personporträtt.
 • Ledare.
5 sep. 2019

Vad heter en artikels löpande text?

Brödtext är den löpande texten i en trycksak, tidningsartikel, eller på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter. Inom typografi poängteras ofta att valet av teckensnitt i brödtexten bör vara noga gjort och att innehållet ska återspeglas på ett bra sätt genom teckensnittets ordbild.

Hur lång tid tar det att skriva en artikel?

Men en ”vanlig” intervju med en intressant person eller om en specifik händelse kan ta alltifrån tio minuter till ungefär en timme att skriva, beroende på textlängd och andra omständigheter.

Vilka skillnader finns det mellan nyhetsartiklar och notiser?

En inledande ingress, som är vanlig i till exempel nyhetsartiklar, är ofta utelämnad i notiser. Ibland händer det att notiser bildsätts, men det vanligaste är att de enbart består av text. rubrik och ingress Rubriken i en notis ska på ett tydligt, informativt och lockande sätt sammanfatta textens innehåll för läsaren.

Artikel

Artikel – en instruktionsfilm

Vad är en nyhetsartikel (del 1 – delarna)

Lämna en kommentar