Vad är en atombomb?

Hur fungerar en atombomb?

I atombomben frigörs energi genom fission, det gör att bomben även kan kallas för fissionsbomb. Atombomben är uppbyggd på en kedjereaktion som frigör så mycket energi som möjligt, så snabbt som möjligt, innan den frigjorda energin splittrar bomben så att kedjereaktionen upphör.

Vad göra vid atombomb?

Du ska tvätta dina händer ofta med varmt vatten och tvål eller sprit och inte dela personliga ägodelar som handdukar, lakan eller tandborste med någon. Se till att rengöra ytor som dörrhandtag, bord, leksaker, tangentbord och toaletter ofta.

Hur mycket skada gör en atombomb?

Atombomben över Hiroshima hade exempelvis en sprängverkan på c:a 0,015 megaton. Den största bomben som någonsin testats, Tsar Bomba, var på över 50 megaton, d.v.s. mer än 4 000 gånger kraftigare än Hiroshimabomben.

Vad händer med atombomb?

Vapnets stora sprängverkan gör att tryckvågen och värmestrålningen av explosionen ger enorma skador på befolkning och byggnader som drabbas. Kärnvapen orsakar också strålning och radioaktivt nedfall som kan leda till celldöd, strålsjuka och cancer hos de som utsätts.

Vad händer om det blir kärnvapenkrig?

Människor som befinner sig nära explosionsplatsen kan dödas enbart av tryckvågen. På längre avstånd orsakar trycket skador inuti kroppen så som lungskador, sprängda trumhinnor och inre blödningar. Men tryckvågen kommer framför allt att orsaka indirekta skador. Byggnader rasar samman och begraver människor.

Vad skulle ett kärnvapenkrig innebära?

Enligt en modell skulle ett fullskaligt kärnvapenkrig med 4 000 kärnvapen inte bara leda till enorma dödstal och förintade städer, utan också alstra 150 teragram rök, vilket skulle medföra en global temperatursänkning på 8 grader I 4-5 år.

Hur skyddar man sig vid ett kärnvapenkrig?

Ta på skyddsmask (gasmask) när du lämnar skydds- rummet för att inte andas in radioaktivt damm. Man kan bli sjuk både av den strålning som kommer direkt från explosionen och den strålning som kommer från nedfallet. Den går genom kläder och tunna husväggar. Tjocka väggar skyddar bäst.

Hur skyddar man sig mot kärnvapenkrig?

Martin Goliath säger att både vid mindre och större kärnvapenangrepp finns en hel del man kan göra för att skydda sig. Det främsta är att helt enkelt söka skydd. – Att vara i en källare eller i ett skyddsrum är bättre än att vara ute i det fria.

Kan man överleva kärnvapenkrig?

kärnvapenkrig. Man kan inte bota eller mildra effekterna av ett sådant krig. liv finns dokumenterat.

Hur stor yta skadar en atombomb?

Inom en radie av 1,6 kilometer var förödelsen total. Hettan från explosionen antände hundratals eldar som tillsammans bildade en massiv eldstorm. Inom drygt tio kilometers radie förstörde elden allt den kom över.

Vad händer om man bombar ett kärnkraftverk?

Routamo förklarar att kraftverkets effekt sjunker om reaktorerna bombas sönder så att vattenkylningen upphör fungera. Då finns en risk för överhettning, härdsmälta och radioaktiv strålning.

Hur långt påverkar en atombomb?

Bomben hade en sprängverkan på runt 58 megaton trotyl, att jämföra med Hiroshimabomben som hade en sprängverkan på motsvarande 16 kiloton. Tsarbomben detonerades 30 oktober 1961 på ett testområde på Novaja Zemlja i Norra ishavet. Svampmolnet från bomben var 64 kilometer högt och runt 40 kilometer brett.

Hur stor är risken för kärnvapenkrig?

Slutsats: Möjligheten att föra ett begränsat kärnvapenkrig existerar inte. 500 miljoner människor beräknades dö.

Kan man skydda sig mot atombomb?

Bäst är om skyddsrummen ligger under marken, enligt FOI. Och bara att befinna sig inomhus hjälper, i varje fall en del mot det radioaktiva avfallet i luften. Hus av betong ger bäst skydd, trä skyddar sämre.

Hur stor var hiroshimabomben?

Den 5 augusti 1945 startade flygplanet Enola Gay sin färd mot Japan med atombomben ombord. Atombomben kallades Little boy. Bomben var 4,5 meter lång och vägde 4500 kg.

ATOMBOMBERNA ÖVER HIROSHIMA & NAGASAKI

Hur fungerar en atombomb?

OM ALLA ATOMBOMBER SPRÄNGDES SAMTIDIGT..

Lämna en kommentar