Vad är en ätstörning?

Du kan ha en ätstörning om du har problem med mat och ätande, och det påverkar ditt liv och din hälsa allvarligt. En ätstörning kan till exempel påverka hur du mår, ditt humör, hur du tänker om dig själv och hur du uppfattar din kropp. Du kan också få det svårare med kompisar, familj, skola eller arbete.

Vilka är de vanligaste ätstörningarna?

De mest kända ätstörningarna är Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa, medan de vanligast förekommande är så kallade atypiska ätstörningar. Det innebär att personen har vissa anorektiska eller bulimiska symtom, men uppfyller inte alla kriterier för någon av de specifika ätstörningarna.

Hur går en Ätstörningsbehandling till?

I psykodynamisk terapi pratar du med terapeuten om din ätstörning och ditt liv i övrigt. Den här typen av terapi kan hjälpa dig att förstå vad dina problem grundar sig i och hjälper dig att lära dig att förklara dina känslor och behov till personer i din närhet.

Vad är orsaken till anorexi?

Sjukdomen börjar alltid med en bantningsperiod. Bantning är dock synnerligen vanligt i tonåren och är därför en nödvändig men inte tillräcklig orsaksfaktor till anorexia nervosa. Snarare är bantningen den utlösande faktorn som tillsammans med biologiska, psykologiska och kulturella faktorer får sjukdomen att utvecklas.

Vad finns det för ätstörning?

Hetsätningsstörning kännetecknas av upprepade episoder av hetsätning, men utan kompensatoriskt beteende. Andra specificerade ätstörningar (tidigare kallat ”ätstörningar utan närmare specifikation”) är ett samlingsbegrepp för ätstörningar som inte uppfyller kriterierna för någon av de ovanstående diagnoserna.

När är man frisk från ätstörning?

De flesta behöver hjälp av vården

Ju tidigare du får hjälp att ändra ditt beteende och dina tankar om mat och ätande, desto lättare är det att bli bra. Men du kan bli frisk även om du har haft ätstörningar länge. Du ska söka vård även om du har ljugit om din ätstörning tidigare.

Vad är Megarexia?

Muskeldysmorfi, megarexi eller bigorexi är en psykisk störning som yttrar sig i en patologisk upptagenhet vid sin egen muskelmassa samt uppfattningen att man är mindre muskulös än vad man i själva verket är.

Vad ska man inte säga till någon med ätstörning?

Vi på Progressme ställde frågan via vår Instagram där vi bad våra följare skicka in exempel på vad man inte ska säga till någon som har en ätstörning och här kommer några exempel: Du är inte smal, då kan du inte ha anorexia. Du kan bara vara anorektiker eller bulimiker. Du ser inte ut att ha en ätstörning.

Hur kan man hjälpa någon med ätstörning?

Du kan ta reda på var man kan få hjälp där ni bor, och tipsa den som har ätstörningar. Du kan fråga om hen vill att du följer med, till exempel till en ungdomsmottagning, vårdcentral eller elevhälsan. Du kan också kontakta de ställena själv om du mår dåligt av situationen eller behöver råd.

Varför får man en ätstörning?

Det är olika för olika personer varför man får ätstörningar. Nästan alltid beror det på flera saker. Det kan till exempel vara låg självkänsla, ett försök att hantera ångest eller en svårighet våga säga nej. Det kan också handla om att kroppen känns annorlunda och att man inte känner sig bekväm i sin kropp.

Hur undviker man anorexi?

Du som har anorexi behöver hjälp både att bryta svälten och hitta sätt att hantera dina känslor. Den behandling du får är i första hand psykoterapi, antingen träffar du terapeuten själv eller i grupp. Terapin går ut på att du ska förändra ditt sätt att äta men också att arbeta med andra svåra känslor.

Hur kan man förhindra att människor drabbas av ätstörningar?

Förebyggande. Faktorer som skyddar mot ätstörningar är hälsosamma matvanor, ett godkännande förhållningssätt till den egna kroppen och kroppens normala storlek, positiv självuppfattning, stark självkänsla och bra socialt stöd. För att självbilden ska bli positiv spelar föräldrarna, skolan och medierna en central roll.

Vad är skillnad på anorexi och bulimi?

Bulimi (bulimia nervosa) är en form av ätstörning som kan drabba oss alla, oavsett kön och ålder, och innebär att du hetsäter och sedan försöker göra dig av med maten. Till skillnad från anorexi kan bulimi vara svår att upptäcka eftersom kroppsvikten oftast inte påverkas så pass mycket att det syns.

Doktor Mikael om ätstörningar: ”Ätstörningar är en psykisk sjukdom” – Nyhetsmorgon (TV4)

Vad innebär en ätstörning

Saker du aldrig vågat fråga nån som haft en ätstörning!

Lämna en kommentar