Vad är en balk?

Vad är en balk i lagboken?

Balk (finska kaari) kallas delarna av landskapslagarna, av de allmänna landslagarna samt av 1734 års lag, vilken fortfarande innehåller centrala delar av den svenska och finska rätten, även om nästan hela innehållet har bytts ut under årens gång.

Vad menas med en balk?

Balkar är avlånga konstruktionselement som främst bär last vinkelrätt mot sin längdutsträckning. Balkar är ett av de vanligast förekommande konstruktionselementen.

Vad är balk gjord av?

Balkar kan vara tillverkade av en mängd material. Inom byggnadstekniken är de oftast tillverkade av stål eller betong, men finns även av homogent virke och limträ. Inom flygtekniken är materialet ofta aluminium eller kompositmaterial.

Vad gör en balk?

Balkar är ett avlångt konstruktionselement som i regel bär en vinkelrät last längsmed sin längd. Några exempel där man använder balkar är takstolar och golvbjälklag.

Vad kostar en stålbalk?

HEA Balk 120
Artikelbilder: Benämning: Pris/st vid köp av :
Artikelbild: HEA Balk 120 Stålbalk S355J2 L-12,1m 0+ 12942,50 kr 1+ 11648,25 kr 2+ 10354,00 kr 3+ 9059,75 kr 5+ 7765,50 kr 9+ 7118,38 kr
Artikelbild: HEA Balk 120 Stålbalk S355J2 L-15,1m 0+ 17747,50 kr 1+ 14198,00 kr 2+ 12423,25 kr 4+ 10648,50 kr 7+ 9761,13 kr

2 rader till

Vilka huvuddelar är lagboken indelad i?

Lagboken
 • Arbetsrätt och arbetsmiljörätt.
 • Associationsrätt.
 • Bank- och finansmarknadsrätt.
 • Ersättningsrätt.
 • EU-​rätt och internationell rätt.
 • Familjerätt.
 • Fastighetsrätt.
 • Förmögenhetsrätt.

Vilka balkar finns?

Utsökningsbalken i Sveriges rikes lag består av följande lagar. Sid. Under balken upptagas tillika följande lagar och författningar. 3.
 • Lag om föräldrar och barn.
 • Lag om arv och testamente2
 • Lag om boutredning och arvskifte.
 • Lag om förmynderskap.

Vad händer med en balk när den böjs?

När en balk böjs utsätt den för tryckkrafter och sviktar. För att balken ska böjas så lite som möjligt ska man placera den på högkant, då blir det större avstånd mellan ”ytterkurvan” och ”innerkurvan” och det behövs då starkare krafter för att kunna trycka ihop den ena och dra ut den andra.

I vilken ordning kommer balkarna i lagboken?

Efter grundlagarna kommer Olaus Petris domarregler från 1500-talet, som saknar juridisk betydelse men ändå är införda enligt en tradition som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Därefter följer de lagar som kallas för balkar. Inuti balkarna är ofta mindre omfattande lagar insprängda om de har anknytning till balken.

När använder man balkar?

Med balkar av stål eller armerad betong kan man idag överbrygga spännvidder på över 200 meter. För de längre spännvidderna kan balkarna behöva förstärkas med voter över mellanstöden. Voter används i byggnadstekniken för en ökning av konstruktionshöjden hos balkar där spänningarna är stora.

Snittkraftsdiagram för en balk

Statiskt obestämda balkar

Exempel 2: Dimensionering av en IPE-balk

Lämna en kommentar