Vad är en bot?

Vad betyder en bot?

En bot är ett dataprogram som utför automatiska uppgifter. Till exempel samla in mailadresser för att skicka spam-mail eller sprida falsk information på olika sociala medier. Det har blivit allt vanligare att påträffa en bot på internet och det kan i vissa fall innebära bedrägerier eller allmänna trakasserier.

Är bot ett ord?

Ordet bot används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter. Det kan även användas i mer formella sammanhang.

Är boten korsord?

Synonymer till bot
 • hjälp, hjälpmedel, utväg, råd; läkemedel, botemedel, läkedom; råda bot på avhjälpa, bota. syndabot, botgöring, botgörelse, gottgörelse, sonande, ånger.
 • böter (pl.) straff, vite.
 • Användarnas bidrag. motmedel, penitens, straff, kur, saköre.

Hur man gör en bot?

Gå över till Discord’s bot portal , och skapa en ny applikation. Du vill anteckna klient-ID och hemlighet (som du naturligtvis bör hålla hemligt). Detta är dock inte bot, bara ”applikationen”. Du måste lägga till botten under fliken ”Bot”.

Vad betyder bot inom kristendomen?

i den äldsta kristna kyrkan samt inom den katolska kyrkan o. de protestantiska kyrkorna under tiden närmast efter reformationen): af kyrkan ålagd yttre botgöring till sonande af begångna synder, kyrkobot, penitens. Ålägga, göra, undergå (kyrklig) bot. (De) stelte sig ibland them som offentelig boot giorde.

Vad hette böter förr?

Saköre (av fornsvenskans saköri, för sak, i betydelsen straff, och öre) var en tidigare benämning på böter, särskilt från dens synpunkt vilken böterna tillföll.

Kan Hot vara korsord?

Synonymer till hot
 • [hått] adj. (vard.) högaktuell, het. motsatsord. ute, omodern.
 • [ho:t] subst. varning, hotelse, skrämsel; överhängande fara, fara. motsatsord. stöd, tröst; skydd.

Vad är lysande?

Ordet lysande är en synonym till magnifik och mästerlig och kan bland annat beskrivas som ”mycket framstående, utomordentlig”. Ordet är motsatsen till usel.

Kan ge avdrag korsord?

Synonymer till avdrag
 • minskning, frånräkning, reduktion, sänkning, rabatt.
 • avtryck, korrektur, revider, provtryck.

Är hög ibland korsord?

Synonymer till hög
 • lång, storväxt, reslig, högrest, högväxt, stor; högt belägen.
 • högljudd, genomträngande, gäll, pipig, skrikig, skarp, ren, klar, stark, ljudlig, intensiv.
 • högt uppsatt, upphöjd, inflytelserik, aktad, mäktig, betydande, ansenlig; högdragen, högfärdig, stroppig.
 • högtstående, långt utvecklad.

Vad är Adiafora?

Adiafora (av grek. adiaphoron ”likgiltig”, av det nekande a och diaphoros ”intressant”, ”framstående”) står för inför sedelagen likgiltiga ting och handlingar.

Programmera mera – Vad är en robot?

Robot Gear4Play Orbit Bot IR Styrd – Leksakscity

Träffa roboten Sophia: ”Jag tror hon sa: Jag älskar Sverige” – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar