Vad är en duola?

Vad sysslar en doula med?

En doula är en kvinna som arbetar med att stödja föräldrar inför, under och efter förlossningen. Som doula har du inget medicinskt ansvar och ger inga medicinska råd. Doulas roll är tydligt avgränsad i förhållande till den medicinska personalen på BB och förlossningsavdelningar.

Vem betalar en doula?

Samtidigt som allt fler förlossningsrädda mammor söker sig till sjukhuset för vård så växer också fler privata alternativ fram. Men det kan bli dyrt – en erfaren doula tar uppemot 15.000 kronor.

Vad kostar det att anlita en doula?

Vad kostar det? – Allt mellan 3 000 och 14 000 kronor beroende på utbildning, erfarenhet, antal träffar och så vidare. Även backup-doulan kan ingå i priset.

Hur mycket tjänar en doula?

ODIS rekommenderar att nyutbildade doulor tar minst 3000 kronor. Erfarna och certifierade doulors arvode är ofta högre, uppemot 12000 – 15000 kronor. Odis rekommenderar att man startar företag om man tar mer än några enstaka uppdrag per år.

Vad krävs för att bli en doula?

De flesta doula-utbildningar är fyra dagar lång och hålls i form av två helgkurser där teori varvas med praktiska övningar. På kursen hinner man med att ge en kortare teoretisk bakgrund till den normala födselns fysiologi samt lära ut tekniker för hur man på bästa sätt kan stötta födande.

Vad har en doula för utbildning?

Du kan utbilda dig till doula i ODIS regi. Det innebär att du går en doulautbildning som är kvalitetssäkrad av ODIS och hålls av godkända kursledare som är erfarna certifierade doulor med extra utbildning inom pedagogik för att kunna undervisa på ett professionellt och effektivt sätt.

Vad tycker barnmorskor om doula?

De flesta barnmorskorna uppgav att det fanns skillnader mellan en tolk och doula. Doulan uppmuntrade, hjälpte och gav kvinnan stöd och gav barnmorskan en inblick i den kulturella skillnaden till exempel i hur kvinnan uttryckte sig och upplevde förlossningen.

När Kontakta doula?

Doulan (och back up) har 24 h jour från en vecka före beräknad födsel tills barnet är fött. Vi uppmuntrar till regelbunden kontakt med doulan under graviditeten, tex. vid frågor eller funderingar. När ni tror att förlossningen är på gång ringer ni er doula.

Vad kommer doula ifrån?

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder ungefär ’tjänarinna; kvinna som ger omvårdnad’. En doula är en person som ger stöd åt en kvinna och hennes närmaste under graviditet, förlossning och eftervård.

Hur många doulor finns i Sverige?

ODIS har i dagsläget 103 stycken aktiva Doulor som är medlemmar. Utöver det finns det flera aktiva doulor, men som inte är ODIS-medlemmar och därför inte går att räkna. Det kostar mellan 3000-18 000 kronor att anlita en doula.

VAD GÖR EN DOULA? – Sofia & Anton vecka 32

Trygg och säker förlossning med Doula

FÖRLOSSNINGSTIPS – Intervjuar doulan Angelica Lagergren!

Lämna en kommentar