Vad är en exoplanet?

Vad menas med exoplanet?

Planeter runt andra stjärnor

Ordet exoplanet är en förkortning av extrasolär planet, vilket syftar på att planeten kretsar runt en annan stjärna än solen. En exoplanet är en planet som befinner sig i ett annat solsystem än vårt eget. De första exoplaneterna hittades på 1990-talet.

Hur många exoplaneter känner vi till?

Det totala antalet upptäckta exoplaneter, alltså planeter utanför vårt eget solsystem, uppgår nu till 4 341 stycken i sammanlagt 3 212 solsystem.

Hur många exoplaneter finns det?

1995 upptäcktes de första planeterna utanför vårt eget solsystem. Idag är cirka 800 så kallade exoplaneter identifierade.

Vilka exoplaneter finns?

En exoplanet är en planet som ligger utanför vårt solsystem. Den närmsta exoplaneten är Proxima Centauri b som ligger cirka 4,3 ljusår bort.

Vad heter vårt solsystem?

Solsystemet är det vardagliga namnet på vårt planetsystem där bland annat solen, jorden och månen ingår. Det består av solen och de himlakroppar som den binder till sig genom sin gravitation och har sitt ursprung i en gravitationell kollaps av ett gigantiskt gas- och stoftmoln för 4,5 miljarder år sedan.

Vem upptäckte exoplaneter?

År 1992 upptäckte astronomerna Aleksander Wolszczan och Dale Frail de första exoplaneterna. Efter de snart trettio år som passerat sedan dess finns drygt 4 400 bekräftade identifierade exoplaneter och ytterligare nästan 8 000 kandidater registrerade hos NASA.

Vad är Harps metoden?

[1] HARPS mäter en stjärnas radialhastighet med utomordentlig precision. En planet i omloppsbana runt en stjärna påverkar stjärnan så att den rör sig regelbundet omsöm mot och omsöm bort ifrån en avlägsen observatör på jorden.

Vad är en dvärg planet?

En dvärgplanet är enligt Internationella astronomiska unionens (IAU) definition en himlakropp, som ligger i en bana kring solen, har en tillräckligt stor massa för att göras rund av sin egen gravitation, men som samtidigt inte har rensat undan alla planetesimaler kring sin egen omloppsbana och som inte är en måne.

Hur hittar man nya planeter?

Radialhastighetsmetoden har visat sig vara den metod med vilken flest exoplaneter upptäckts. Planetjägare har framgångsrikt använt metoden för att finna planeter runt stjärnor till ett avstånd av runt 160 ljusår från jorden.

Hur många solsystem finns det i Vintergatan?

Keplersatelliten följer 150 000 stjärnor och har funnit flera tusen möjliga planeter. Nu har 715 av dem bekräftats. Därmed fördubblades nästan antalet hittills upptäckta planeter kring främmande solar i vår galax till cirka 1 700.

Hur stora är planeterna i vårt solsystem?

Vårt solsystem består av åtta planeter som alla kretsar kring vår stora och heta sol. Dessutom finns det här ett antal dvärgplaneter och flera månar som kretsar kring de olika planeterna.

Så långt är det mellan planeterna i vårt solsystem.
Planet Avstånd från solen (au)
Venus 0,72
Jorden 1
Mars 1,52
Jupiter 5,2

4 rader till

22 maj 2018

Hur många stjärnor i vår galax?

Vår galax Vintergatan är över 100 000 ljusår tvärs över och innehåller mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Det betyder så många som 40 000 stjärnor var till var och en av Sveriges cirka tio miljoner invånare, vilket faktiskt är fler stjärnor än du kan se en klar natt.

Vilka egenskaper ska planeten ha för att kunna hysa liv?

En beboelig zon är ett teoretiskt område som omger en stjärna i vilken en planet som befinner sig där skulle kunna ha flytande vatten på dess yta. Efter en energikälla anses flytande vatten som den viktigaste ingrediensen för liv, detta eftersom det är fullständigt avgörande för allt liv på jorden.

Vad kan vi få reda på genom att analysera ljuset från en stjärna?

Spektroskopi av stjärnor

Genom att analysera hela spektrumet, dvs de svarta linjerna, kan vi ta reda på temperaturen, densiteten, trycket och den kemiska sammansättningen för solens atmosfär. Motsvarande spektrum kan observeras av de andra stjärnorna i Vintergatan och även i andra galaxer.

Kan ha egna månar?

Det finns inte i något fall belagt att någon måne har egna månar. De flesta stora månar i solsystemet är bundna i synkron rotation med en och samma sida vänd mot planeten. Ett exempel på en måne som inte beter sig på detta vis, är Hyperion som kaotiskt roterar kring Saturnus.

What Is an Exoplanet?

Exoplanets 101 | National Geographic

What Is An Exoplanet?

Lämna en kommentar