Vad är en fogde?

Vad betyder fogde medeltiden?

Fogden var bunden till kungen genom en trohetsed, och kungen gav i gengäld fogden en fullmakt som skulle läsas upp inför allmogen för att styrka fog- dens rätt att kräva in skatter. Fogden var också underställd kungens personliga jurisdiktion.

Vad betyder ordet fogden?

fogde var en högt uppsatt person som var anställd av kungen.

Vad är Byfogde?

Byfogden var ordförande för bystämman. Han skötte byns räkenskaper och handlingar, övervakade byns gemensamma arbeten och var byns kontaktperson i förhållande till myndigheterna. Byfogden valdes av byalaget, vanligen för ett år.

Vad kallas fiskyngel?

Se nedan vad fiskyngel betyder och hur det används på svenska. Fiskyngel betyder i stort sett samma sak som gli.

Var höga ämbetsman?

ämbetsman i ordbok från 1870

Betydelse: Person, som innehafver en högre offentlig tjenst och är försedd med kunglig fullmakt derå. Brukas mest i fråga om civila tjenster.

Får dragen vid näsan korsord?

Synonymer till dra vid näsan
  • gäcka, kugga, missleda.
  • Användarnas bidrag. lura, narra.

Vem arbetade fogden för?

Fogde är en person som för annans räkning har uppsikt över något. En fogde i Sverige var under äldre tider en ämbetsman och en titel i statsförvaltningen. Han förestod på regeringens vägnar styrelsen och uppbörden antingen inom ett landsområde eller i en stad. Den fornsvenska beteckningen var foghate.

Vad hjälpte fogden kungen med?

En person som hjälpte kungen att styra och bestämma över ett visst område.

Gruvfogdens kolbullar

”Balladen om den danske fogden” – Ola Aurell

Lite info o vrång väg fogde

Lämna en kommentar