Vad är en fogsvans?

Hur såga rakt med fogsvans?

I det här fallet med en så kallad fogsvans.

Klyvning
 1. Vid klyvning, mät först upp hur stor del av virket du ska såga bort. …
 2. Spänn fast brädan och lägg strykmåttets kloss stadigt mot brädans långsida. …
 3. Se till att hela sågmarkeringen ligger utanför arbetsbänken så att du inte riskerar att såga i denna.

Varifrån kommer ordet fogsvans?

Fogsvansen har fått sitt namn efter det tyska ordet för rävsvans – Fuchschwanz. Den fogsvans som utvecklades i början av förra seklet var nämligen inte så kantig som i dag, utan vackert svängd och förde därmed tankarna till en ståtlig rävsvans.

Har fogsvans korsord?

Synonymer till fogsvans
 • såg,
 • handsåg.

Vad används en fogsvans till?

Fogsvans används för att såga av brädor, reglar och plank. Namnet är en försvenskning av tyskans ”Fuchsschwanz” – den avsmalnande formen påminner om en rävsvans. Sticksågen är formad som en mycket liten fogsvans, men starkt avsmalnande till en spets.

Hur sågar man 45 grader?

Dra streck från den under biten vinkelrätt upp på kanten av den övre. Rita sedan ett streck mellan dessa för att markera var du skall såga. Det blir alltså 45 grader om delarna ligger i vinkel. Såga rätt igenom båda delarna.

Hur kapa rakt med cirkelsåg?

När en brädkant ska sågas rent börjar man med att mäta upp för ett snitt som ligger vinkelrätt med brädorna. Sedan markeras snittet lätt med ett kritstreck. 2. Brädorna kapas med en cirkelsåg som förs längs en skena eller en lång, rak bräda.

Vem uppfann fogsvans?

Vem uppfann egentligen sågen? Det råder delade meningar om vem eller vilka som egentligen uppfann sågen. Kineserna påstår att en uppfinnare vid namn Lu Ban var först cirka 500 f Kr. Det finns dock bevis på att egyptierna använde sågar av koppar cirka 2500 år tidigare.

När kom sågen till Sverige?

Den tidigast kända sågkvarnen är nog är Forsvik i Västergötland från 1447, som levererade 100 tolfter bräder till Vadstena. Sågkvarnar växte upp på många håll där det fanns strömmande vatten. De hade en ramsåg med grova blad som drevs av det strömmande vattnet.

Finns i kontur?

Kontur — Synonymer, betydelse och användning
 • ytterlinje,
 • linje,
 • silhuett,
 • profil,
 • grunddrag,
 • stora drag,
 • utkast.

Vad betyder annaler?

Annaler eller årböcker (försvenskning av latinets annalia) betecknar en typ av historiska källskrifter som berättar om viktiga händelser i kronologisk följd, vanligen i form av mycket korthuggna notiser som alltid inleds med en tidsangivelse och är skrivna på latin.

Vad är en anmodan?

Betydelse: Höfligt och vänligt till en person framställa begäran, att han måtte göra något, det man önskar.

Vad används Figursåg till?

Lövsåg, även kallad figursåg eller rundsåg, är avsedd för finsnickeri, där den används för att såga ut komplicerade kurvor för till exempel snickarglädje och fogning av profil-lister.

Vad heter den vanliga sågen?

Oftast är det antalet tänder på sågen som avgör vilka material den är lämplig till. Många handsågar fungerar dock som universalsågar och går att använda till flera olika sorters material. Nedan hittar du de vanligaste handsågarna och vilka användningsområden de är lämpliga för.

Såga med fogsvansen

Verktygen alla hemmasnickare måste ha – Nyhetsmorgon (TV4)

Sågskola med Elin

Lämna en kommentar