Vad är en fraktur?

En fraktur innebär att ett ben är brutet, och det finns flera olika typer av frakturer, här är några exempel: Krossfaktur. Delar av benet är krossat, nästan söndersmulat. Enkel fraktur.

Hur vet man om det är en fraktur?

Symtomen på benbrott är smärta, svullnad, onormal rörlighet och ömhet eller fel position. Benbrott uppstår oftast till följd av ett fall eller en krock.

Hur läker en fraktur?

Benbrott läker genom att benceller vid frakturändarna producerar omogen benvävnad. Den omogna benvävnaden läker successivt över benbrottet. Benvävnaden är till en början mjuk, men förkalkas efter en tid och blir hård och därefter blir det brutna benet stabilt igen.

Hur lång tid tar det för en fraktur att läka?

Hur länge du behöver vara borta från arbete och andra aktiviteter beror både på skadan och typ av arbete. Det brukar ta ungefär tre till sex veckor från skadan till dess att ett barn kan vara med på idrottslektionerna i skolan igen.

Vad är skillnaden mellan fraktur och spricka?

En fraktur innebär att ett ben är brutet, och det finns flera olika typer av frakturer, här är några exempel: Krossfaktur. Delar av benet är krossat, nästan söndersmulat. Enkel fraktur.

Hur diagnostiseras en fraktur?

Vid klinisk misstanke om fraktur, men negativt röntgenfynd, ska ytterligare radiologisk diagnostik utföras. Traditionellt har patienter med misstänkt skafoideumfraktur och negativ röntgen gipsats i två veckor, varefter röntgenundersökningen upprepats.

Kan ett brutet ben läka?

De flesta skador brukar vara läkta efter tre månader. Men läkningen kan ibland ta längre tid än så. Du blir undersökt med röntgen flera gånger under läkningstiden. Undersökningarna visar om benbrottet läker som väntat.

Hur snabbt läker en fraktur i foten?

Det är vanligt att du inte vill stödja på foten så länge som det gör ont, oftast några dagar till en vecka. Läkningen brukar ta mellan tre och sex veckor. Under tiden räcker det oftast med att ha stadiga skor för att skydda foten.

Vilka delar ingår i ett akut omhändertagande av en mjukdel?

Akut omhändertagande
  • Kompression. Genom att direkt efter en skada använda ett tryckförband som överstiger blodtrycket i de skadade kärlen, kan blödningen begränsas. …
  • Kyla. Kyla har en omdebatterad effekt vid behandling av akuta skador. …
  • Vila. …
  • Högläge.

Varför läker inte frakturen?

Cirka 5-10 procent av alla frakturer läker inte som de ska. En felläkt fraktur kallas för pseudoartros (falsk led). Riskfaktorer för pseudoartros är att frakturen är öppen och mjukdelsskadan är stor; hög ålder; rökning; hög alkoholkonsumtion; diabetes; undernäring; användning av läkemedel såsom NSAID och kortison.

Hur lång tid tar det att läka en axelskada?

Träning för att återfå funktionen

Läkningstiden för en lednära axelfraktur är ca 8 veckor. Att åter träna upp sin funktion tar dock oftast längre tid, ca 6-12 månader. Träningen syftar till att återfå rörlighet och styrka i armen. En mycket viktig del av träningen är att använda armen i vardagen så mycket det går.

Vilka komplikationer kan uppstå efter en fraktur?

Vanliga gipskomplikationer

Svullnad – kan ge allvarlig påverkan på cirkulation och nerver. Kompartmentsyndrom är en fruktad komplikation efter vissa frakturer vilket bidrar till att cirkulärgips ofta inte används i den akuta perioden.

What is a fracture?

Fractures, Causes, Signs and Symptoms, Diagnosis and Treatment.

BONE FRACTURES

Lämna en kommentar