Vad är en ingress?

Vad är ingress exempel?

En ingress, som brukar vara skriven med fetstil, inleder oftast en journalistisk text, till exempel en nyhetsartikel eller ett reportage, på webben eller i en papperstidning. Om du skriver brukstexter som inte är journalistiska, till exempel en rapport, inleder du antagligen med en sammanfattning snarare än en ingress.

Hur kan en ingress se ut?

Låt dina ingresser vara korta och koncisa

Ingressen är inte rätt plats för långrandiga bakgrundsbeskrivningar. Kom till saken snabbt och håll ingressen kort – två till tre meningar eller rader är en bra riktlinje. Ofta kan du stryka eller korta ner formuleringar som ”På den här sidan kan du läsa mer om …”.

Vad ska en ingress innehålla?

En ingress fungerar lite grann som en sammanfattning av din text. Den ska ge en bild av vad reportaget handlar om. Men avslöja inte för mycket – då behöver ju inte läsaren bry sig om att läsa resten av din artikel! De flesta journalister börjar med att skriva ingressen.

Vad är skillnaden på ingress och inledning?

En ingress är en (ofta) fetmarkerad inledning av en text. Alltså precis detta du läser just nu. Den fungerar både som en kort sammanfattning av innehållet, och som en lockande väg in i en text. Lyckas vi fånga läsarens intresse här är chansen stor att hen fortsätter läsa.

Vad kallas den fetstilta början på en artikel i en tidning?

I de flesta svenska tidningarna inleds artiklarna med en fetstilt ingress. Den korta ingressen i början av nyhetsartikeln ska göra läsaren nyfiken. Ingressen svarar ofta på två eller tre av frågorna: Vad?

Hur avslutar man en ingress?

Skriv korta, enkla meningar med aktiva verb och tydliga subjekt. Har du en konflikt i texten, lyft in den i ingressen. Lägg gärna in några krokar i texten som kan fånga läsarens nyfikenhet och avsluta gärna med någon form av cliffhanger så man vill läsa mera.

Hur man skriver en brödtext?

Ingressen ska helt enkelt bekräfta för läsaren att det är rätt text att läsa vidare i. Texten som följer efter ingressen kallas brödtext. Brödtexten ska struktureras efter principen en tanke = punkt och en huvudtanke = nytt stycke. Då blir det lagom långa rader, luftigt och överskådligt.

Vad är brödtext i en artikel?

Brödtexten är huvuddelen av artikeln och går in på mer fakta och berättar detaljerat om ämnet. Ingressen står oftast i fetare text än vad brödtexten är.

Vad som är typiskt för en krönika?

Krönikan är en kortare typ av tidningstext där en krönikör för fram sina egna åsikter och tankar i ett dagsaktuellt ämne. De flesta stora tidningar och tidskrifter publicerar flera krönikor inom olika ämnen, till exempel sport, nöje, film och vetenskap.

Hur gör man en resonerande text?

Metod: resonerande och redogörande texter och tal
 1. Resonerande texter beskriver och diskuterar flera sidor av en fråga på ett sakligt sätt. …
 2. Ställ frågor, ge svar och ställ nya motfrågor. …
 3. Byt perspektiv och jämför. …
 4. Beskriv samband, som orsaker och effekter och möjliga åtgärder.

Hur ska jag skriva en artikel?

I korthet:
 1. Bestäm vad du ska skriva om.
 2. Tänk på vem du skriver för – och i vilken kanal.
 3. Samla stoff – gärna genom intervjuer.
 4. Bygg upp artikeln på rätt sätt.
 5. Gör den röda tråden synlig.
 6. Skriv artikeln konkret och levande.
 7. Skapa flyt i texten.
 8. Glöm inte att korrekturläsa.

Hur skriver man en ingress debattartikel?

Rubrik – tesen presenteras Inledning – bakgrund och tes presenteras Argument 1 – med underbyggnad Argument 2 – med underbyggnad Presentation av motargument som bemöts Argument 3 – med underbyggnad Avslutning – tesen upprepas. Uppmana till handling. rubrik och ingress Debattartikeln har alltid en rubrik.

Vad är en inledning?

Ordet inledning är en synonym till introduktion och prolog och kan bland annat beskrivas som ”början, introduktion”. Ordet är motsatsen till avslutning. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av inledning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

ingress

Malinsklipp elevexempel på hur en ingress kan skrivas

Att skriva ett reportage

Lämna en kommentar