Vad är en inteckning?

Vad betyder inteckning på fastighet?

För att använda fastigheten som säkerhet för exempelvis ett lån vid fastighetsköp behöver en ansökan om inteckning skickas in till oss, förutsatt att det inte redan finns tillräckligt med pantbrev uttagna i fastigheten. Genom att göra det blir ett visst belopp i fastigheten lämnad i pant till den du lånar av.

Vad är skillnaden mellan pantbrev och inteckning?

Inteckningen registreras i fastighetsregistrets inskrivningsdel efter beslut av oss. Därefter utfärdas ett pantbrev som förs över till banken. Pantbrevet är en värdehandling och fungerar som ett bevis på att inteckningen har gjorts.

Vad gäller vid inteckning?

Den som vill ha ut en inteckning ansöker hos Lantmäteriet fastighetsinskrivning om att få inskrivning i fastigheten på ett visst belopp. Detta kallas fastighetsinteckning. Ett bevis om inskrivningen kallas pantbrev. Pantbrevet överlämnas som säkerhet för en fordran, till banken eller någon annan fordringsägare.

Vad betyder inteckningar vid husköp?

Att stå som ägare för en fastighet hos Lantmäteriet är en så kallad inteckning. En inteckning för fastigheten är ett krav om du vill kunna få ett bostadslån eller kunna pantsätta din bostad.

Vad händer med inteckningar vid försäljning?

Vad händer med pantbrev när lånet är betalt

Om du har betalat tillbaka ditt lån eller om du ska sälja fastigheten och löser lånet så kommer pantbrevet att lämnas tillbaka till dig. Pantbrev är knutna till fastigheten, så normalt sett vid en försäljning så överlämnas tidigare uttagna pantbrev till den nya ägaren.

Hur mycket är Inteckningskostnader?

Utgift för inteckning av fastighet (stämpelskatt) är en avdragsgill kostnad vid kapitalvinstberäkningen när fastigheten avyttras. En förutsättning är att avdrag inte erhållits tidigare under innehavstiden. För näringsfastigheter är utgiften normalt avdragsgill i näringsverksamheten redan det år kostnaden uppkommer.

Var kan man se om en fastighet är intecknad?

Med e-tjänsten Min Fastighet hittar du detaljerad information om din egen fastighet. I e-tjänsten kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Vad menas med inteckning och vad kostar det att få inteckningar kolla med bank?

Pantbrevet är knutet till fastigheten

Om de pantbrev som finns i fastigheten är mindre än det belopp du vill låna, behöver du ansöka om inteckning, för att ut ytterligare pantbrev. När du lånar till att köpa ett hus eller en villa hos oss, så hjälper vi dig att ansöka om inteckning (att ta ut nya pantbrev).

Hur ser man om det finns pantbrev?

På Min Fastighet på Lantmäteriets hemsida kan du ta reda på om det finns pantbrev och inteckningar på din fastighet.

Vad är ett inteckningslån?

Inteckningslån är enligt allmänt språkbruk ett lån som grundar sig på säkerheter i form av inteckningar. Företagsinteckningar utgörs av inteckning i företagets lösa egendom. Vid fastighetsinteckning ställs fastigheten som säkerhet genom att ett pantbrev registreras och överlämnas till …

När krävs makes makas eller sambos medgivande vid pantsättning av befintliga pantbrev?

En make får inte utan den andra makens samtycke låta inteckna fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad, se 7 kap. 5 § 1 st. äktenskapsbalken. Den andra makens samtycke behövs således inte för ny pantsättning av gamla obelånade pantbrev i en giftorättsfastighet.

Är det möjligt att söka inteckningar i en fastighet med en vilande lagfart?

Vilande lagfart

Om du vill belåna en fastighet (göra en inteckning) kräver banken att du är lagfaren ägare till fastigheten. Men man kan inte söka lagfart förrän förvärvet gått igenom och betalning skett.

Vad betyder Inteckningsfri avstyckning?

Inteckningsfri avstyckning

I samband med att vi genomför en avstyckning kan du ansöka om att inteckningarna från den ursprungliga fastigheten inte ska följa med den nya fastigheten. Det är speciellt fördelaktigt ifall fastigheterna inte ska ha samma ägare.

Vad är en företagsinteckning?

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som kreditsäkerhet. En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden.

Hur vet man om lägenheten är pantsatt?

För att ta reda på om en bostadsrätt är pantsatt kan man begära ett utdrag ur lägenhetsregistret. Det är endast bostadsrättsinnehavaren och mäklaren som kan begära ut ett sådant utdrag.

Lagfart och pantbrev – kostnaderna du inte får missa

4. Lagfart och Pantbrev – Ulricehamns Sparbanks Bolåneskola

Fastighetsbyrån Dalarna – Vad är lagfart och pantbrev?

Lämna en kommentar