Vad är en kandidatexamen?

Vad menas med en kandidatexamen?

Kandidatexamen. Studier på grundnivå kan leda till en kandidatexamen. För att kunna ansöka om en kandidatexamen i Sverige så behöver du ha minst 180 högskolepoäng (hp) samt uppfylla kravet för hur många högskolepoäng du behöver i ditt huvudområde, alltså det ämne som du ansöker om examen i.

Vad är skillnaden mellan kandidatexamen och högskoleexamen?

Normalt ska detta inom ramen för huvudämnets B-kurs. Den som avlagt en högskoleexamen kan, efter fortsatta studier på kandidatnivån, ansöka om en filosofie kandidatexamen.

Vad krävs för att få en kandidatexamen?

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckningen G2E. Kandidatexamen utfärdas med eller utan förled.

Vad består en kandidatexamen av?

En kandidatexamen motsvarar exakt 180 hp på grundnivå, det vill säga tre års heltidsstudier. Eftersom den svenska kandidatexamen harmoniserats med den europeiska Bolognamodellen motsvarar en kandidatexamen oftast en så kallad Bachelor’s Degree.

Vad betyder kandidatutbildning?

Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning. Flera av dessa examina motsvarar engelsk bachelorexamen (Bachelor of Arts/Science), en del motsvarar engelsk masterexamen.

Hur får man dubbelexamen?

En dubbelexamen består oftast utav två olika kandidatprogram på 180 hp, där man exempelvis har läst utbildningar inom datateknik och ekonomi. I många fall kan du tillgodoräkna kurser i utbildningar när du tar en dubbelexamen, men det beror på om du läst två helt skilda ämnen eller ämnen som är relaterbara.

Vad innebär en högskoleexamen?

Högskoleexamen enligt 2007 års examensordning

För att uppfylla kraven för en högskoleexamen ska du ha slutförda kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet för examen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng.

Vilken examen är bäst?

89 procent av de som tog examen på en yrkesutbilding var etablerade på arbetsmarknaden år 2019. En civilingenjörsexamen är den yrkesexamen som var näst vanligast läsåret 2017/18 och visade sig ha högst etableringsgrad där hela 93 procent var etablerade 1-1,5 år efter avslutat utbildning.

Vad är en kandidatexamen värd?

En högskoleexamen motsvarar två års heltidsstudier, eller 120 hp, på högskolans grundnivå. Högskoleexamen är alltså på en lägre nivå än en kandidatexamen som är tre års heltidsstudier. Och därför kan man kanske säga att kandidatexamen är lite mera ”värd”.

Hur sätter man ihop en egen kandidatexamen?

Genom att bygga en egen examen kan du utgå från dina egna intressen och den karriär du siktar på. För att ta ut en kandidatexamen behöver du läsa kurser på grundnivå som totalt omfattar tre års heltidsstudier (180 hp). Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde.

Kan man sätta ihop en egen kandidatexamen?

Genom att fritt välja kurser som passar det du är intresserad av på de övriga 90 högskolepoängen kan du bygga ihop din egen kandidatexamen.

Hur sätter man ihop en kandidat?

För att bygga din egen examen med fristående kurser så väljer du ett huvudområde som du fördjupar dig inom och sedan bygger du på med övriga kurser. Du bygger din kandidatexamen med fristående kurser om max 180 hp, där 90 hp är inom huvudområdet.

Vad är Dubbelkandidat?

Man kan ofta få en dubbelkandidat genom att läsa 90 hp i ett ämne och 90 hp i ett annat ämne och sedan skriva två kandidatuppsatser. Så jag om du gör C-uppsatsen i Freds- och konfliktkunskap och kan kombinera den examen med kurser från juristprogrammet är det möjligt.

Vad är en masterutbildning?

Masterexamen består av 120 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp ska omfatta kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde. Inom huvudområdet ska det finnas ett självständigt examensarbete om minst 30 hp eller två om vardera 15 hp. Minst 75 procent av kurserna ska vara på avancerad nivå.

Kan samma kurs ingå i flera olika examina?

Enligt nuvarande examensregler kan samma kurs ingå i flera examina på grundnivå, men du kan inte återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en examen på avancerad nivå (Magister- eller Masterexamen).

Två vägar till en examen – program eller fristående kurser

Bygg din egen kandidatexamen med fristående kurser

”Jag har ingen kandidatexamen”

Lämna en kommentar