Vad är en katalysator?

Vad är en katalysator i kemi?

En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ökar hastigheten för en kemisk reaktion. Katalytiska tekniker är väsentliga i många sektorer av samhället. Mer än 90 % av alla kemikalier är producerade med katalysatorer.

Hur fungerar en katalysator på en bil?

I katalysatorn finns platina vilket framkallar en kemisk reaktion av ämnena och omvandlar dem till mindre skadliga ämnen. Det finns även keramiska kulor i avgasröret som omvandlar de skadliga kväveoxiderna åter till de ursprungliga ämnena kväve och syre. Kolvätena delas också de upp, till koldioxid och vatten.

Vad är syftet med katalysator?

Katalysatorer hjälper till att rengöra avgaserna från huvudsakligen tre skadliga ämnen. Den reducerar kväveoxider till kväve och syre, kolmonoxiden till koldioxid och kolväten till koldioxid och vanligt vatten. I en personbil är den byggd av ädelmetaller som platina eller rodium.

Vad händer om katalysatorn slutar fungera?

Överhettad katalysator

Katalysatorn riskerar därför att börja smälta. Då katalysatorn består av en mängd smala kanaler kan överhettningen innebära att katalysatorn börjar smälta och kanalerna därför sätts igen. Något som förhindrar avgasflödet och orsakar skador på fordonets motor.

Varför uppfanns katalysator?

Nöden är uppfinningens moder – och katalysatorn, som skapar en kemisk reaktion i fordonets avgasrör för att reducera giftiga gaser och föroreningar, är det perfekta exemplet. ”Den uppfanns och introducerades i stor skala i Kalifornien, i princip på grund av att de hade ett särskilt problem med smog och föroreningar på …

Är det farligt att köra utan katalysator?

Det enda som händer är att om du inte har en katalysator monterad vid besiktning är att du får underkänt (mest troligt för att du inte klarar avgaskraven då) Men det finns alltså ingen ”miljölag” som tvingar en att ha en katalysator. Så detta med att det blir böter på 10000-12000 SEK . Det är alltså en myt!

Finns det en katalysator i alla bilar?

Sedan 25 år tillbaka är alla bensinbilar i Sverige utrustade med trevägskatalysatorer. Katalysatorn gör att avgaserna blir renare. Som bäst tar katalysatorn bort omkring 90 procent av de skadliga avgaserna, som kolmonoxid, kväveoxider och kolväten.

Vad är katalysator & motorvärmare? (Körkortsteori)

Catalysts in Chemistry Explained

Reaktionshastighet

Lämna en kommentar