Vad är en konstruktion?

Vad menas med konstruktioner?

Konstruktion kan syfta på: Byggnadskonstruktion – läran om hur man dimensionerar och utformar de bärande delarna i byggnader. Skeppskonstruktion – konstruktion av fartyget. Mekanikkonstruktion – utveckling, beräkning och dimensionering av maskiner.

Vad betyder Konstriktion?

Konstriktion betyder ungefär detsamma som sammansnörning.

Vad är Konstruktionsprocess?

Konstruktion som ett resultat av konstruktionsprocessen kan definieras som ’tekniskt föremål, ensamt eller i grupp, sett ur sammansättnings- eller utformningssynvinkel’. I byggbranschen kan det beskrivas som ’en urskiljbar och t. ex. i en beskrivning definierbar enhet för arbetsutförande, t.

Vad innebär sociala konstruktioner?

Företeelse som är ett uttryck för socialt samspel eller sociala förhållanden. Man säger till exempel att förälskelse är en social konstruktion och menar då att den inte enbart eller kanske inte alls har någon genetiskt betingad biologisk eller psykologisk grund (i nerv- och hormonsystemet respektive känslolivet).

Varför bygg och konstruktion i förskolan?

Miljöer och material för bygg och konstruktion

I bygg och konstruktion kan barn uttrycka tankar och erfarenheter, sin kreativitet och fantasi. Då barnen bygger kan de få kännedom om olika tekniker, material och matematik. De får upplevelser kring stabilitet, balans och hållfasthet.

Vad menas med stabilitet?

Ordet stabil är en synonym till stadig och stadigt och kan bland annat beskrivas som ”som är i jämvikt, stadig, säker”. Ordet är motsatsen till labil. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av stabil samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder att konstruera?

Ordet konstruera är en synonym till skapa och tillverka och kan bland annat beskrivas som ”gör modell till (och bygger)”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av konstruera samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Kan vara konstruktiv?

Ordet konstruktiv är en synonym till konstruerad och skapande och kan bland annat beskrivas som ”inriktad på att bygga upp; positiv ”. Ordet är motsatsen till destruktiv. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av konstruktiv samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är konstruktivistiskt perspektiv?

Konstruktivism (pedagogik) – betonar att människor själva skapar och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden. Socialkonstruktivism – ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhället som socialt konstruerat av människor i samspel med varandra.

What is Construction?

Bygg och konstruktion för barn på svenska | BYGGA DJUR OCH FORDON | Matematik med Banan och Avokado

Vad är en konstruktionsritning? (exempel och vad ingår)

Lämna en kommentar