Vad är en konstsaga?

Vad är typiskt för Konstsaga?

Till innehållet ansluter konstsagorna till folksagor och andra folkliga berättargenrer som SÄGNER och LEGENDER. Men konstsagan har en mer konstnärligt utarbetad form med symboler och motiv och mer specifika beskrivningar av miljöer och problem och psykologiska persongestaltningar.

Vad är speciellt med Konstsagor?

Konstsagan som genre skiljer sig från folksagor genom att platser och människor namnges i högre grad. Dess hjältar är mer självständiga och kan uppvisa känslor och tvivel. Konstsagan behandlar ofta existentiella eller moraliska problem och är ofta symbolisk.

Vilken betydelse har magi i Konstsagor?

I en folksaga är det vanligt att använda siffrorna tre och sju som magiska tal, t. ex tre féer, tre åsnor, sju dvärgar, tre önskningar o.s.v. Det händer ofta mycket overkliga eller övernaturliga händelser i en saga, som t. ex att Rödluvan blir räddad ur vargens mage och att Törnrosa sov i 100 år!

Vad är en folksaga?

En folksaga är sällan särskilt lång. Den skall vara så lång som man kan uppehålla barns intresse runt en eld eller innan de går och lägger sig. Den skall ta maximalt en timme att berätta högt, men vanligtvis tar det bara runt en kvart. Svenska folksagor innehåller alla möjliga märkliga varelser.

Vad ska vara med i en saga?

Sagans delar
  • Inledning: Det var en gång… För länge sedan… En beskrivning av huvudpersonen och miljön!
  • Handling: En händelse, ett problem Berättelsen/Handlingen.
  • Avslutning: En upplösning, hur löste det sig Ett avslut för att knyta ihop berättelsen!

Vad ska finnas med i en saga?

En saga är en fantastisk berättelse som oftast börjar med ”Det var en gång”. Den är vanligen berättad för barn och har ofta övernaturliga inslag som magi, talande djur, förtrollade skatter och mytologiska väsen. Ofta handlar de om moral och har en slående sensmoral.

Hur utvecklades Konstsagan?

Konstsagan har istället en namngiven författare, till skillnad från folksagan vars ursprung är det muntliga berättandet. Här nämns även platser och människor, karaktärerna är mer självständiga och visar känslor. Behandlar ofta existentiella och moraliska problem. Författarna arbetar mer medvetet med symboler.

Hur vet man att det är en saga?

Folksagor är sagor som har berättats av människor under långa tider och ingen vet vem som först berättade dem. De har berättats muntligt från generation till generation och har förändrats under vägen. Sagorna utspelar sig i fantasins värld och ofta under en historisk tid som man inte vet exakt när den var.

Hur en saga är uppbyggd?

Inledning: Det var en gång… För länge sedan… En beskrivning av huvudpersonen och miljön! Handling: En händelse, ett problem Berättelsen/Handlingen Avslutning: En upplösning, hur löste det sig Ett avslut för att knyta ihop berättelsen!

Varifrån kommer ordet saga?

Saga delar dag med Siv. Båda namnen är kända från den fornnordiska mytologin där de bärs av två asynjor (gudinnor). Namnet Saga har förklarats på två sätt: antingen betyder det ’den som ser, sanningssägaren” eller också är det samma ord som i substantivet saga ’berättelse’.

Hur börjar sagan?

Man kan börja sagan med fraserna: ”Det var en gång” eller ”För mycket länge sen”. Man kan även börja med att någon gör något, till exempel ”Lisa öppnade dörren till köket”. Man kan också börja sagan med att något händer, till exempel ”Regnet öste ner utanför fönstret”.

Kan en saga vara sann?

Sagan, eller folksagan, har ett underhållande syfte och utger sig inte för att vara sann. Vad menas då med en folksaga? Det är en form av berättelser som framställer en följd av händelser som har ordnats i ett förlopp med en inledning och en avslutning.

Vilka folksagor finns det?

Bröderna Grimms sagovärld

Här finns såväl kända sagor som Törnrosa, Askungen, Rödluvan, Hans och Greta, Snövit och Grodkungen som mindre kända sagor som Päronskaft, Rapunsel och Den duktige lille skräddaren.

Vad har bröderna Grimm skrivit?

Jacob och Wilhelm Grimm, tillsammans kända som Bröderna Grimm, var två tyska språkforskare som har gjort sig mest kända genom att samla in och bearbeta folksagor. Som en biprodukt av sitt arbete med att undersöka det tyska språket publicerade bröderna åtskilliga sagor som tidigare förts vidare genom muntlig tradition.

Varför uppstod folksagor?

Folksagan har sitt ursprung ur den muntliga traditionen, och därmed finns inga namngivna författare. Det som utmärker den här genren är att handlingen alltid är placerad i obestämd tid där karaktärerna inte är nämnda med namn.

Sagor

Textgenre – Sagor

Vad är Hem- och konsumentkunskap?

Lämna en kommentar