Vad är en kontaktperson?

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete.

Vad gör en kontaktperson för vuxna?

Ditt uppdrag som kontaktperson innebär att du och den enskilde träffas i genomsnitt en gång per vecka och har viss telefonkontakt däremellan. Ni träffas för att till exempel gå ut och fika, promenera, gå på bio eller teater, besöka museum, göra utflykter.

Vem har rätt till kontaktperson?

Alla som har en funktionsnedsättning kan ansöka om kontaktperson. Det är en rättighet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatsen är dock behovsprövad, vilket innebär att handläggarna gör en bedömning från fall till fall om en kontaktperson behövs.

Hur mycket pengar får man för att vara kontaktperson?

Cirkulär 21:41 Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2022
Kategori Arvode i % av prisbasbeloppet kr/månad
Kategori 1 kontakt minst en gång/vecka 10-35% 403 kr – 1 409 kr
Kategori 2 kontakt flera gånger/vecka 20-45% 805 kr – 1 811 kr
Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen 30-55% 1 208 kr – 2 214 kr

Vad betyder kontakt person?

Att vara kontaktperson innebär regelbundna träffar med en person som till följd av en funktionsnedsättning upplever isolering och en- samhet. Uppdraget kräver ingen professionell kompetens eller sär- skild utbildning eftersom det anpassas efter kundens behov.

Vad innebär det att vara kontaktperson för en vårdtagare?

Kontaktmannen ska representera kontinuitet och trygghet för vårdtagaren. Kontaktmannen ansvarar för att skapa kontinuitet mellan vårdtagaren och vårdorganisationen. Kontinuitet är en viktig del i arbetet för att ge ökad trygghet och djupare kunskap om vårdtagaren. enligt 3 kapitlet 6 § socialtjänstlagen.

Vilka arbetsuppgifter och ansvar har en kontaktperson?

Att samordna, representera och skapa kontakt med brukaren och dennes närstående samt att vara kontaktlänk mot omvärlden. Att utforma en genomförandeplan tillsammans med den enskilde samt informera arbetskamraterna om hur hjälpen ska utformas.

Kan vem som helst bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort engagemang och intresse för andra människor. Du måste ha tid att träffas regelbundet och finnas till för att lyssna. Man bör vara över 18 år, helst lite äldre, innan man kan få uppdrag som kontaktperson.

Hur gammal måste man vara för att jobba som kontaktperson?

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till din stadsdelsförvaltning. En socialsekreterare utreder och fattar beslutet. En ung person (över 15 år) kan ansöka om kontaktperson för sin egen del utan att föräldrarna behöver vara överens med hen om behovet.

Är kontaktperson ett jobb?

Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas både genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

När får man kontaktperson?

Vem kan få kontaktperson? Alla kan ansöka om en kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL). Ofta handlar det om en ung person som behöver extra stöd och hjälp under en period i livet. Orsakerna varierar men behovet kan till exempel bero på sociala problem, ett beroende eller en livskris.

Hur får man en stödperson?

Om en patient vill få stödperson ska överläkaren skriva ett intyg till landstingets patientnämnd. Det är patientnämnden som rekryterar, tillsätter och ansvarar för att utbilda stödpersoner. De kan också arrangera föreläsningar och temakvällar tillsammans med RFS och lokalföreningen.

Kontaktperson LSS 9 § 4

Hur är det att ha en kontaktperson?

Vad gör en kontaktperson?

Lämna en kommentar