Vad är en kravspecifikation?

Vad innebär en kravspecifikation?

Kravspecifikationen handlar kort och gott om att tydligt beskriva Era idéer, tankar och önskemål om de uppgifter som hemsidan ska kunna hantera. Ni kan göra det i ett Word-dokument och eventuellt komplettera med arbetsflöden och skisser om Ni har väldigt specifika önskemål.

Vad används kravspecifikation till?

En produktspecifikation eller kravspecifikation har till uppgift att tydligt specificera mått och övriga krav som ställs på en produkt eller tjänst. Dessa krav sammanställs i ett dokument som sammanfattar beställarens önskemål och krav på funktionen eller produkten som ska framställas.

Vad är en kravspecifikation och varför och för vilka är den viktig?

En Kravspecifikation, eller kravspec som det ofta förkortas, är inom mjukvaruutveckling resultatet av en rad processer vars syfte är att samla in och sammanställa information som beskriver hur ett system eller en applikation skall bete sig.

Hur tar man fram en kravspecifikation?

Några råd för att göra en kravspecifikationen
  1. 1) Beskriv väsentliga detaljer som projektet ska innehålla – Koncept, målsättning och effekt, eventuell förstudie, tydlig målgrupp, tidsplan, sökoptimering, säkerhetskrav, prestanda, budget etc.
  2. 2) Skriv korta användarberättelser/user stories – Vem ska utföra vad och varför?

Vad är ett produktkrav?

Produktkrav är de krav som ställs på den färdiga produkten som projektet ska ta fram, projektkraven anger ramar för projektet.

Vad betyder kravhantering?

Kravhantering är det systematiska arbetet med behov som ska uppfyllas av tekniska system. Det är en central disciplin inom programvaruutveckling och Systems Engineering. Arbetet omfattar fastställandet av intressenters produktmål samt specifikationer av dessa.

Vem har ansvar för kravspecifikation?

I slutet av dialogen signalerar Carina att hon vill ta fram kravspecifikationen och lösningsförslaget med beställarens godkännande. Egentligen är det beställarens ansvar att ta fram behoven/verksamhetskraven och leverantörens ansvar att komma med ett förslag till lösning.

Vem skriver kravspecifikation?

Vem ska skriva specifikationen? Det är alltid beställaren i första hand som ska skapa och formulera kraven – detta för att säkerställa att det är beställarens standard och krav som efterföljs.

Hur jobbar man med krav?

Meningen med kravanalysering är att hitta okända krav. Man ska alltså göra okända krav till kända. Det är bra om okända krav kan upptäckas så tidigt så möjligt så att man kan jobba mot dem redan i början av projektet.

Vad menas med icke funktionella krav?

Icke funktionella krav kan ofta beskrivas som tekniska eller designrelaterade begränsningar i ett projekt. Till exempel är krav på stöd för en viss plattform sällan ett valbart krav, utan en absolut begränsning som projektet måste förhålla sig.

Hur säkrar man att kraven är uppfyllda av projektet?

Kravspecifikation – Förtydligar målen; specificerade krav på vad projektet ska leverera: * Projektkrav och produkt/resultatkrav.

Terms in this set (13)
  • Sätta sig in i uppdraget.
  • Granska förutsättningar.
  • Analysera genomförbarheten.
  • Kontakt och diskussion med uppdragsgivare.
  • Planering och strukturering av projektet.

Vad är en kravställare?

Kravarbetet har alltså som syfte att identifiera behoven, inte färdiga lösningar. Med hjälp av kraven tydliggör vad du vill ha till leverantören och utvecklarna. Med ett agilt förhållningssätt kan kraven anpassas under arbetets gång istället för när arbetet är avslutat.

Requirements Specification

Kravspecifikation

Kravspecifikation affärssystem & vad du bör tänka på

Lämna en kommentar