Vad är en kreditfaktura?

En kreditnota är en handling som återspeglar en ändring av en tidigare inträffad affärshändelse. En kreditnota krediterar alltså en tidigare utfärdad faktura. Det finns därför ett starkt och ofrånkomligt samband mellan kreditnotan och den ursprungliga fakturan.

Varför får man en kreditfaktura?

Fakturan är kundens krav på betalning av en tjänst eller vara, men i fall av retur, kompensation, skador på varor eller liknande situationer kan säljaren av produkten välja att stryka fakturan. Alltså kreditera den. När en faktura krediteras blir den ursprungliga fakturan krediterad och det skapas en kreditfaktura.

Hur hanterar man en kreditfaktura?

Kreditfakturor ska som regel alltid konteras med samma kontering som ursprungsfakturan. En kreditfaktura kommer med på betalningsförslag i de fall det finns en debetfaktura på motsvarande eller högre belopp på ansvaret. Kreditfakturor som inte blir utnyttjade inom 3 månader bör åtgärdas.

Vad gör jag med en kreditfaktura?

En kreditfaktura ska ha ett fakturanummer och ett fakturadatum. Det ska även framgå vilket belopp som ska korrigeras och med hur mycket. Dessutom ska momsen specificeras på olika momssatser enligt den tidigare utfärdade fakturan samt vilken nedsättning som ska ske.

Hur får man tillbaka pengar på kreditfaktura?

Kreditfakturan är en slags minusfaktura där kunden får tillbaka pengar. Det står vanligtvis ”att erhålla” längst ner på kreditfakturan bredvid den summa som ska återbetalas.

När får man makulera en faktura?

Om du vill ta bort en faktura för att den är felaktig kan du makulera den, det innebär att fakturan har kvar fakturanumret eller löpnumret och byter status från ej bokförd till makulerad. Det går alltså inte att helt ta bort fakturan. En makulerad faktura finns kvar och går inte att använda igen.

Hur kan man makulera en faktura?

Vill du makulera en faktura markerar du den aktuella fakturan i översikten och använder menyvalet Kommando – Makulera faktura. Du kan då skriva in en kommentar till makuleringen, vilket alltid bör göras och ibland måste göras p g a lagens regler.

Hur betalar man med en kreditfaktura?

Har du skapat en kreditfaktura innan din kund betalat den första fakturan behöver kunden endast betala mellanskillnaden.

Uppgift
  1. Välj Betalningar – Inbetalningar.
  2. Registrera en ny inbetalning på ditt bankkonto. Ange ett datum 30 dagar framåt i tiden.
  3. På inbetalningen ska både ursprungs- och kreditfakturan plockas upp.

Hur bokför man en kreditnota från en leverantör?

En kreditfaktura från en leverantör registreras på samma sätt som ursprungsfakturan men med omvända tecken. De bokföringskonton som tidigare debiterats krediteras nu och tvärt om. För att en leverantörsfaktura ska gå att betala och tas med i leverantörsfakturajournalen måste den vara markerad som Attesterad.

Måste man bokföra kreditfaktura?

För dig som har fakturametoden så måste du bokföra fakturan och krediteringen oavsett om betalning har skett eller ej. När kreditfakturan är skapad så klickar du på Bokför faktura. Skulle du inte göra direkt så kommer det ligga en påminnelse högst upp på sidan för fakturor samt på din Att göra-sida.

Måste man skicka kreditfaktura?

Om du skickat en faktura med felaktigt innehåll till en kund kan du skapa en kreditfaktura baserad på uppgifterna i en tidigare utskriven vanlig faktura. Det är oftast enklare att du ber kunden slänga den felaktiga fakturan och att du skickar en ny, rättad faktura till kunden.

Vad menas med 30 dagar netto?

Uppförandekoden innebär att huvudregeln är att små- och medelstora företag ska få betalt inom 30 dagar. Ett uttryck som ofta används i betalningsvillkor är ”netto”. Detta innebär att betalning ska ske med den summa som står angiven på fakturan. Rabatter eller andra avdrag får inte göras.

Vad är tillgodo faktura?

Om du har fått en faktura med ett minusbelopp innebär det att du har pengar tillgodo hos oss som läggs på nästkommande fakturor. Om du har autogiro så betalas istället pengarna ut till dig senast vid nästa månadsskifte. Om du inte har autogiro men önskar på beloppet utbetalt är du välkommen att höra av dig till oss.

Kreditnota bokföringsexempel

kreditfaktura

Registrera kreditfaktura från leverantör i Visma eEkonomi

Lämna en kommentar