Vad är en landshövding?

Vilka uppgifter har en landshövding?

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Hur blir man landshövding?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Vad tjänar en landshövding?

95 500 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur länge får man vara landshövding?

– Det finns ingen tidsgräns för hur länge en tillförordnad landshövding kan sitta, säger Thomas Zielinski. En ordinarie landshövding får sitt förordnande av regeringen och det sträcker sig över en viss tid. Cecilia Schelin Seidegård har haft uppdraget sedan 2010. – Landshövdingar utses ofta i ett sexårigt förordnande.

Vem blir ny landshövding Blekinge?

Ulrica Messings anställning som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Blekinges län gäller från och med den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2027. – Jag är glad att Ulrica Messing tackat ja till att bli ny landshövding i Blekinges län.

Vad heter Norrbottens landshövding?

Lotta Finstorp är landshövding i Norrbottens län sedan 1 februari 2021. Lotta Finstorp har varit riksdagsledamot för Moderaterna och andre vice ordförande i kulturutskottet.

Vem är landshövding på Gotland?

Landshövding Anders Flanking

Anders Flanking är landshövding i Gotlands län sedan juni 2019. Han var tidigare länsråd vid Länsstyrelsen i Kronobergs län och har även en bakgrund som kommunalråd, riksdagsledamot, partisekreterare och som statssekreterare på Miljödepartementet.

Vad heter landshövdingen i Stockholm?

Regeringen har idag utsett Sven-Erik Österberg till ny landshövding i Stockholms län. Hans förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län gäller från och med den 1 februari 2018 till och med den 28 februari 2022.

Var bor landshövdingen i Stockholm?

Landshövdingarna i Sverige bor på ett länsresidens. Platsen där länsresidenset finns kallas residensstad.

Vad tjänar Carin Jämtin?

Om man ser till medianlönen så tjänar kvinnorna nio tusen kronor mindre än männen i månaden, och bara tre av de tio bäst betalda myndighetscheferna är kvinnor. Carin Jämtin är ny chef för Sida, med en lön på 127 000 kronor i månaden.

Vem är landshövding i Västerås?

Ulrica Gradin (vikarierande landshövding)

Landshövdingen i Västmanlands län. Landshövdingen i Västmanlands län är chef för Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landshövdingen blir under sin ämbetstid även Ståthållare på Västerås slott och ingår därmed i de Icke tjänstgörande hovstaterna vid Kungliga hovet.

Vad heter landshövdingen i Södermanland?

Beatrice Ask är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län sedan den 1 januari 2020.

Vem är landshövding i Västerbotten?

Helene Hellmark Knutsson är landshövding i Västerbotten

Helene Hellmark Knutsson tillträdde som landshövding den 1 augusti 2020 och har av regeringen ett förordnande som sträcker sig fram till 31 juli 2026.

Hur blir man länsråd?

Länsråd utses av Sveriges regering efter normalt rekryteringsförfarande. I tre län (Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län) är titeln länsöverdirektör.

Landshövding

Landshövdingestafetten Västerbotten

10 snabba frågor till landshövdingen

Lämna en kommentar