Vad är en lastväxlare?

Vad betyder lastväxlare?

En ”lastväxlareär en lastbil som kan bära olika typ av flak eller containrar, öppna eller slutna, och som har en kran för att lasta och lossa dessa.

Hur fungerar en lastväxlare?

En lastväxlare kan vara en bil med en krok som man drar upp en container med. En liftdumper lyfter upp containern på bilen. Liftdumpern kan inte bära lika tunga containers som en krokbil. Den lämpar sig för att transportera behållare till och från trånga utrymmen och känsligare underlag.

Hur lång är en lastväxlare?

Stor Lastväxlare

För att kunna ställa av en container behövs minimum 16 meters längd och för att kunna ställa av våra största containrar behövs minimum 4 meter i höjd.

Hur fungerar lastbilar?

Lastbilen är utrustad med ett särskilt högeffektbatteri och laddas under körning. En del av den energi som blir spillvärme i en vanlig lastbil kan tas tillvara som el i batteriet och driva elmotorn. Vid motorbromsning fungerar elmotorn som en generator och överför energi till batteriet.

Vad är Svepyta lastbil?

Svepyta Ytstorleken som ett fordon tar i t. ex. en sväng om man ser till fordonets yttermått. Utrymmesklass Det beskriver service-, trygghets- och komfortnivån för trafikanter i olika trafiksituationer som t.

Hur mycket lastar en lastväxlare?

Man brukar benämna det som 19,2 flakmeter för ett bil och släp det betyder att man får plats med motsvarande 48 stycken EU-pallar, 18 stycken på bilen och 30 stycken på släpet. Vad det gäller vikt så varierar det lite men man brukar räkna att ett ekipage lastar 36 ton.

Lektion lastväxlare

360-film Niklas Liftdumper och lastväxlare

Rangera flak på lastväxlarbil

Lämna en kommentar