Vad är en målgrupp?

Vad menas målgrupp?

En målgrupp är den grupp människor som du vill nå och sälja dina produkter/tjänster till. Denna grupp människor delar samma intressen och egenskaper utifrån ett demografiskt perspektiv.

Hur identifiera målgrupp?

Identifiera er målgrupp

Genom att lyssna, fråga, se och uppleva kan ni komma långt med att förstå vem er målgrupp är och vad deras behov är. Intervjuer och observationer är väsentliga metoder för att kunna sätta sig in i målgruppens tankebanor, och glöm inte…

Vad finns det för olika målgrupper?

Målgruppsanalys
 • Demografiska egenskaper. Kön, ålder, familjetyp, inkomst, yrke, etnicitet och bostadsort är alla exempel på demografiska egenskaper hos en målgrupp. …
 • Livsstil. …
 • Psykografiska egenskaper. …
 • Normer. …
 • Medievanor och livssituation. …
 • Mentalt avstånd.

Vem är min målgrupp?

Målgruppen är den grupp av människor som du vill nå med ditt meddelande. Det är de personer som mest sannolikt vill köpa dina tjänster eller produkter. Målgruppen har oftast något gemensamt, exempelvis beteende, ålder, utbildning eller demografi.

Vad är en kundgrupp?

En kundgrupp är en behållare för kunder, kundspecifikt produkturval och kundspecifika priser.

Vad är skillnaden på målgrupp och kundgrupp?

En målgrupp är en avgränsad grupp människor som är särskilt intressanta som köpare av företagets produkter eller tjänster. Ditt företags målgrupper är alltså detsamma som dina viktigaste potentiella kunder – och det är dessa som din marknadsföring primärt ska rikta sig till.

Hur skriver man målgrupp?

Rekommendationer: skriv för målgruppen
 1. Kartlägg och analysera målgrupperna och deras behov. …
 2. Tänk igenom vilka användare texten ska vända sig till, vad syftet med texten är ur deras perspektiv.
 3. Tänk igenom vilka situationer användarna är i när de läser texterna.
 4. Skriv det viktigaste först.

Hur kan man identifiera en kundgrupp?

Identifiera befintliga kunder

Ett bra ställe att börja på är bland befintliga kunder. Vilka är det som köper mest och är era mest uppskattade kunder? De är ju dem du vill ha fler av. Försök att hitta en röd tråd för att se vad som utmärker just den kundgruppen.

Hur tar man fram en målgrupp?

Du kan till exempel:
 1. Intervjua befintliga kunder.
 2. Göra en enkätundersökning bland potentiella/önskade kunder.
 3. Intervjua företagets säljare.
 4. Intervjua kundtjänstmedarbetare.
 5. Analysera besöksstatistiken på din webbplats.
 6. Analysera engagemanget i de sociala medier du använder.
13 okt. 2019

How to Define Your Target Audience | Digital Marketing for Small Business [Class 2]

Målgrupp

Ep25 Emil Berlin – Så hittar du din målgrupp

Lämna en kommentar