Vad är en mellanchef?

Mellancheferna ligger genomgående mellan gruppchefer och högre chefer på de olika skalorna, men har högst resultat av alla chefsgrupper på struktur, planering och relationer till överordnade.

Vad menas med första linjens chef?

Första linjens chefer är de som är närmsta chef för medarbetarna i en verksamhet. I vård och omsorg kallas de ofta enhetschef, sektionschef eller verksamhetschef. – Första linjens chefer brinner för sitt arbete och har ett stort engagemang.

Hur är en bra mellanchef?

För att vara en bra mellanchef krävs god självkännedom, distans till sig själv och organisationen man är verksam inom, professionalitet och engagemang om du ska lyckas med uppdraget. Eftersom jag är verksam som konsult i både mindre och större bolag är det ändå slående hur lik arbetssituation mellancheferna har.

Vad tjänar första linjens chef?

Knappt hälften av cheferna, 47 %, är första linjens chefer och har en medianlön på 41 500 kronor per månad. Mellancheferna, som utgör 24 % av underlaget, tjänar 50 000 kronor per månad. Bland de högre cheferna är medianlönen 62 500 kronor och för de högsta cheferna är medianlönen 68 500 kronor.

Vad har en enhetschef i lön?

Medianlönen för en enhetschef är 61 400 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen. Konkret innebär det att ena hälften av yrkesgruppen tjänar mindre, andra hälften tjänar mer.

Mellanchefsparadoxen

Dagens fråga: Vad är en mellanchef för dig?

Jag är mellanchef (Lumberjack song)

Lämna en kommentar