Vad är en mentor?

Vad innebär att vara mentor?

Mentorskap är en gammal och beprövad metod som har till syfte att förmedla en erfaren och äldre mentors erfarenhetsbaserade kunskap och vishet till en yngre, oerfaren och utvecklingsvillig adept. Målet är att få den som ska handledas att bättre hantera sin arbetskarriär och yrkesinriktning samt andliga tillväxt.

Vilka uppgifter har en mentor?

Mentorn ska ha ett helhetsperspektiv och kan genom det till exempel upptäcka om en elev med ett genomgående behov av stöd bara har fått stöd i vissa kurser. Mentorn kan också uppmärksamma om en elev som når kunskapskraven har andra svårigheter i sin skolsituation.

Vad är en mentor i skolan?

En mentor i den svenska grundskolan och gymnasieskola är en, oftast, lärare vars uppdrag vid sidan av undervisningen är att hantera ett antals elevers administrativa ärenden.

Vad ska man ha en mentor till?

Hur ska en bra mentor vara? – En god lyssnare som utmanar på ett coachande sätt och är samtidigt generös med att dela erfarenheter. En bra mentor är där för att uppfylla adeptens uppsatta mål och önskan om utveckling. Mentorskapet bör grunda sig i viljan att hjälpa adepten hitta sina egna svar på aktuella dilemman.

Vad kallas den som har en mentor?

Fadderskap eller mentorskap syftar på en person – dock inte förälder – som står en oerfaren person nära och kan fungera som vägledare. Man ansvarar på ett eller annat sätt för en adepts personliga utveckling, oftast i samband med att någon särskild lärdom delges. Den som vägleder kallas fadder eller mentor.

Hur får man en bra mentor?

3 tips: Så här skaffar du en mentor
  1. Våga fråga. Våga fråga, tipsar Charlotta Wikström. …
  2. Ta initiativ. ”Det handlar väldigt mycket om att ta egna initiativ. …
  3. Vad vill du uppnå? Innan du tar kontakt, bör du fundera kring vad du vill uppnå som adept.
2 maj 2018

Vad ska man fråga sin mentor?

Förslag på frågeställningar att ta upp med sin mentor:
  • Vad ska jag fokusera på i min vardag.
  • Hur ska jag bli bättre på att lyssna.
  • Hur blir jag bättre på att prioritera.
  • Hur för jag fram mitt budskap.
  • Vad bör jag tänka på när jag genomför medarbetarsamtal.
  • Hur hantera jag svåra personer.

Är alla lärare mentorer?

Nyexaminerade lärare har rätt till ett års introduktionsperiod med mentor. Men Lärarförbundets rapport visar att en majoritet inte får någon mentor.

Kan en mentor?

En bra mentor är den som har insikt gällande sina styrkor och svagheter och som kan beskriva sina tankar och erfarenheter för andra. En mentor ska bland annat vara bra på att lyssna, intresserad av adepten, förtroendeingivande, prestigelös, stödjande och villig att lägga ner sin tid på mentorskapet.

Grupp 3 Vad är en mentor?

Att vara mentor

Vad kan det innebära att ha en mentor?

Lämna en kommentar