Vad är en nåjd?

Vad gör en nåjd?

Nåjden (noajdde)

Han hade dessutom utsetts av andarna och hans viktigaste uppgift var att upprätthålla kontakten med de andliga världarna, särskilt de avlidnas värld. Till honom vände sig människorna vid kriser av olika slag som svält eller sjukdomar.

Vad kallas samisk schaman?

Schamanismen var, och är fortfarande, utbredd bland ursprungsbefolkningarna i Syd- och Nordamerika samt i Sibirien och andra delar av Asien. Schamanism fanns även inom den samiska kulturen och samernas schamaner kallades för nåjder (naider)…

Vilka gudar har samerna?

Solen och Åskan

De var livgivande och hade både en god och ond sida. Solen/Biejvve var en central gudinna, som gav alla varelser liv. Hon gav ljus, värme och växtlighet. Åskan/Horagalles eller Dierpmis gav regn, som gjorde att marken grönskade och med sin pilbåge, regnbågen, fördrev han onda andar och troll.

Hur många gudar har samerna?

Olika naturfenomen, som solen, månen, åskan och vinden ansågs som gudomliga. De var livgivande och hade både en god och ond sida… Förhållandet till naturen var grundläggande för samernas traditionella tro. Naturen ansågs besjälad och rådare (en slags gudar) vakade över landskapet och djuren.

Vad är en schaman?

En schaman eller shaman’ är en central person inom schamanismen och används ofta synonymt med medicinman och medicinkvinna. En schaman utför religiösa funktioner som ytligt kan liknas vid både en prästs och en magikers. Schamaner tros även besitta övernaturliga krafter, till exempel att kunna tala med andar.

Vad är Sápmi för något?

Vad är Sápmi? Samerna lever i Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Området där samer alltid bott kallas ofta Sápmi. Sápmi är hela norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvaön i öster till det svenska landskapet Dalarna i söder.

Vad heter den samiska religionen?

Samisk religion (förr lapsk mytologi) kallas den förkristna religionen hos samerna som grundades på muntliga traditioner och lade fokus på denna värld (s.k. primal religion). De karakteristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna.

Vad är samernas heliga djur?

Björnen hade en alldeles speciell ställning som ett heligt djur. Den ansågs ha övermänskliga krafter och övernaturliga förmågor. Trots att den var helig jagade man den för köttet, skinnet och den medicin man kunde utvinna från den. Jakten var farlig och krävde noggranna förberedelser.

Vad heter samernas ledare?

Dom flesta samer bor i de norra delarna av Sverige. I maj ska samerna välja ledare för sitt folk här i Sverige. Om en person blir vald så blir han eller hon medlem av samernas riksdag, Sametinget. Dom som är ledare i Sametinget ska göra det som dom tycker är bäst för samerna.

När kom kristendomen till samerna?

Kristnandet av samerna i Sverige inleddes på allvar när Karl XI år 1685 beordrade en undersökning av kyrkoorganisationen i lappmarkerna. De lokala prästerna anklagade samerna för att vara hedningar som saknade kunskaper om kristendomen och fortfarande utövade sin egen religion.

Vad har samerna för traditioner?

Samiska högtider

Maria bebådelsedag är en dag som traditionellt firas av samerna då Jungfru Maria har en stark ställning. Man firar också den samiska nationaldagen som är den 6:e februari. Dagen firades första gången 1993 eftersom det var då FN inledde internationella ursprungsbefolkningens år i Jokkmokk.

Hur samerna kom till Sverige?

Samernas ursprung

Efter inlandsisens avsmältning befolkades Sápmi. Redan för kanske 9000 år sedan var norra Skandinavien bebott. Små grupper av ett jägar- och samlarfolk koloniserade landet från olika håll. Det gemensamma för dessa var att de bosatte sig där det fanns villebråd.

Hur länge har det funnits samer i Sverige?

Samerna har en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där de bedrivit och fortfarande bedriver sina näringar och utövar sin kultur. Anknytningen går tillbaka till tiden långt före nationalstaternas bildande. Hur långt är svårt att med säkerhet veta. En del säger 10 000 år och andra 3 000 år.

Vad är en nåjd och vad gjorde en nåjd?

Nåjden var en inflytelserik person i det samiska samhället (sijdda), ofta beskriven som medicinman med spådomskunskaper. Nåjden hade även en religiös funktion, enligt de skrifter som finns bevarade från 1600-talet.

NÅJDEN

Nåjdens liv

Swedish Lapland – Det här är Sápmi

Lämna en kommentar