Vad är en onkolog?

Vad är Onkologmottagning?

onkologmottagningen tar vi emot patienter med olika tumörsjukdomar. Som patient kommer du hit efter att ha blivit remitterad från någon av sjukhusets övriga verksamhetsområden, t. ex. kirurgkliniken eller kvinnosjukvården, eller från din vårdcentral.

Hur är det att jobba som onkolog?

Onkolog är cancerläkare, vilket betyder specialistläkare som är specialiserad på cancersjukdomar. En onkolog arbetar med att behandla cancerpatienter, men kan även arbeta som forskare och undersöka bland annat ärftlighet. Vissa onkologer arbetar med kliniska studier och med de nya behandlingar, t ex med immunterapi.

Hur blir man onkolog?

Det är en specialistläkare som är specialiserad på cancersjukdomar så det innebär att du ska gå Läkarprogrammet. Då är det Naturvetenskapsprogrammet med natur inriktning som kan ge dig den behörigheten.

Vilka ligger på onkologen?

På vår mottagning finns bland annat sjuksköterska, specialistsjuksköterska i onkologi och specialistläkare i onkologi. Det arbetar även många ST-läkare på vår mottagning. Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar.

Vad är en cytostatikabehandling?

Cytostatika ges för att döda cancercellerna, men även friska celler påverkas. Cytostatika ges ofta direkt i blodet i en ven, intravenöst, genom injektion eller som dropp. Cytostatika påverkar hela kroppen och medför ofta en känsla av allmän psykisk och fysisk trötthet.

Vad är en kontaktsjuksköterska till för?

Bevaka att de olika delarna av din cancervård samordnas. Berätta för dig om de olika händelserna i din vård och när de ska ske. Svara på frågor och ge råd och stöd. Se till att du får vara delaktig i din vård så mycket du vill och kan, till exempel genom att ansvara för att du får Min vårdplan.

Vad gör en Onkologisjuksköterska?

Onkologisjuksköterska är en specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård. Som onkologisjuksköterska möter du cancersjuka patienter inom alla delar av cancervården. Strålbehandling, läkemedelsbehandling och smärtlindring är några viktiga arbetsuppgifter.

Hur mycket tjänar en onkolog?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar en specialistläkare?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en ST-läkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Vad gör en Cancerspecialist?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för cancerspecialist.

Löneskillnader mellan män och kvinnor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2017 75 100 kronor 80 300 kronor
2018 74 800 kronor 79 400 kronor
2019 77 000 kronor 80 300 kronor
2020 77 000 kronor 81 500 kronor

3 rader till

Vad är en Neonatalläkare?

Som neonatalläkare arbetar du på neonatalavdelningar där sjuka nyfödda barn vårdas samt för tidigt födda barn med varierande vårdbehov, från lättvård till intensivvård.

Hur vet man om man har cancer i bröstet?

Mammografi/ultraljud

Mammografiundersökning (bröströntgen) och ibland även ultraljud görs. På röntgenbilden kan man med ganska stor säkerhet skilja ofarliga, godartade tumörer från elakartade cancertumörer. Man kan även upptäcka tumörer som är så små att de ännu inte kan kännas.

Vad innebär immunterapi?

Immunterapi är ett sätt att få kroppens immunförsvar att angripa cancerceller. Att utnyttja kroppens immunförsvar mot cancerceller är ett område där utvecklingen gått framåt med stormsteg på senare år. Immunförsvaret är kroppens skydd mot ämnen som framkallar sjukdom.

Hur ofta får man cellgifter?

En kur innebär att cytostatika till exempel en gång om dagen i några dagar. Kuren upprepas efter ett uppehåll som kan vara olika långt. Det är vanligt med en till tre veckor. Syftet med uppehållet är bland annat att kroppens friska celler ska tid återhämta sig.

Moment 17 – Onkologi

Intervju med Antonis Valachis, onkolog och docent, Örebro Universitetssjukhus.

Patologins roll i vårdkedjan

Lämna en kommentar