Vad är en remiss?

Vad menas med en remiss?

En remiss är en handling som utgör beställning av en tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient. Remissen redogör för symtom och tidigare sjukdom och ska vara av sådan kvalitet att mottagande vårdgivare kan bedöma det medicinska behovet.

Vad händer med min remiss?

Logga in på 1177.se och klicka på ”Journaltjänster”. Där kan du se när och till vilken enhet remissen är skickad. Du kan också få information om när den är mottagen, bedömd, besvarad och när svaret är mottaget. Innehållet i remissen visas inte.

Hur gör man en Egenvårdsremiss?

Egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster
 1. Logga in.
 2. Välj den mottagning dit du vill skicka din vårdbegäran, välj sedan ärendet ”Egenremiss”.
 3. Fyll i formuläret och klicka på skicka så kommer det direkt till den mottagning du har valt.

Hur man svarar på remiss?

2 Börja med en sammanfattning av remissinstansens synpunkter. Någon inledning om att man har fått betänkandet på remiss behövs inte. 3 Vid behov kan man ge bakgrundsinformation eller lämna några allmänna synpunkter som är väsentliga i sammanhanget men inte direkt kopplade till förslagen i betänkan det.

Vad menas med Röntgenremiss?

Många patienter som söker sjukvård remitteras till röntgen för diagnostik och/eller behandling. För att radiologen ska kunna utföra och bedöma en röntgenundersökning optimalt behövs kliniska uppgifter. Röntgenremissen är den journalhandling där remitterande läkare skall tillhandahålla dessa uppgifter om patienten.

Vem är Remittent?

Remisser accepteras när vårdbehovet bedöms vara så stort att det kräver specialistvårdens insatser. Remissvar skickas till den som skickat in remissen när beslut är fattat. I perioder av hög efterfrågan eller hög arbetsbelastning prioriteras de barn och ungdomar med allvarlig situation först.

Hur lång tid tar det att få svar på remiss?

En remiss ska utfärdas innan patienten tas emot för vård. Remis– sen kan återkallas så länge som patienten inte har tagits emot för vård. Den är giltig som betalningsförbindelse i ett år. Vid ändrad giltighetstid ska ett bestämt datum anges.

Vad är Allmänremiss?

Riktlinjen beskriver vad som gäller om patient vill söka öppen vård i annat landsting och om patient från annat landsting vill söka öppen vård vid SÄS samt vilka uppgifter som ska ingå som underlag för en säker bedömning och prioritering.

Vad är Inremitterande läkare?

Inremitterande läkare behåller vårdansvaret under utredningen. Vi har kompetens för att bedöma exponering i arbetslivet och/eller omgivningsmiljön och dess samband med ohälsa och olika besvär. Vi utreder patienter som kommer på remiss till oss. Vanligtvis kallas patienten för personligt besök och utredning.

Hur skriver man egen remiss på 1177?

Så här gör du för att skicka egen vårdbegäran genom att logga in till e-tjänsterna:
 1. logga in,
 2. välj den mottagning dit du vill skicka din vårdbegäran. Där hittar du ärendet ”Egen vårdbegäran”,
 3. fyll i formuläret och klicka på skicka så kommer det direkt till aktuell mottagning.

Måste man ha remiss till reumatologen?

Egen begäran om vård (egenremiss)

Du bör i första hand vända dig till din vårdcentral för bedömning av dina besvär. Kommer din läkare fram till att du behöver vård hos oss så kan denne remittera dig till oss. Du kan också fylla i en egen begäran om vård via ett formulär på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Hur gör man en egen vårdbegäran på 1177?

Egen vårdbegäran i 1177 Vårdguidens e-tjänster
 1. Logga in och i tjänsten.
 2. Klicka på Hitta och lägg till fler mottagningar.
 3. Sök fram den mottagning du vill skicka en egen vårdbegäran till.
 4. Klicka på Egen vårdbegäran under rubriken ”Våra e-tjänster”.
 5. Fyll i och skicka in formuläret.

Vad händer efter remissvar?

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Vad gör de olika departementen?

Myndigheterna styrs av regeringen som helhet, som också tillsätter dess chef. I praktiken sorterar varje myndighet emellertid under ett specifikt departement och rapporterar till en minister. Departementens huvuduppgifter är att bistå regeringen i skrivandet av propositioner och i styret av myndigheterna.

Hur skriver man ett remissyttrande?

Börja med en sammanfattning av era synpunkter. Någon inledning om att man fått betänkandet på remiss eller ej behövs inte. Vid behov kan man ge bakgrundsinformation eller lämna allmänna synpunkter som är väsentliga i sammanhanget men inte direkt kopplade till förslagen i betänkandet.

Hur styrs Sverige?

Ny på akutrummet 1 av 2

Vad är ADHD?

Lämna en kommentar