Vad är en sekt?

Vad är definitionen av sekt?

Människor som går med i sekter (och andra religiösa samfund) har olika ekonomisk, social och kulturell bakgrund. Men de har oftast en sak gemensamt, nämligen att de söker något andligt eller spirituellt som skapar trygghet och gemenskap.

Hur vet man att man är i en sekt?

secta, vilket betyder parti, som betecknar en religiös inriktning. Det kan också användas om politiska grupperingar. Vidare definieras sekt som en religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle. Sekter förknippas vanligtvis med extrema åsikter, slutenhet och fundamentalism.

Finns det sekter i Sverige?

Sekten har runt 400 medlemmar i Sverige

Plymouthbrödernas cirka 400 medlemmar i Sverige tillhör den än mer konservativa delen av rörelsen som sägs ha cirka 46 000 medlemmar runt om i världen. De svenska medlemmarna finns i orterna Stockholm, Göteborg, Smålandsstenar, Ljungby och Helsingborg.

Vad tror Davidianerna på?

Rörelsernas grundare och ledare, Jim Jones (Peoples Temple) och David Koresh (Branch Davidians) representerar sinnebilden för den lika karismatiska som maktfullkomliga och hänsynslösa sektledaren. Bluffmakare eller inte, av sina anhängare dyrkas (alt. dyrkades) de som Guds ställföreträdare på jorden.

Vad är en destruktiv sekt?

Destruktiva sekter förekommer utomlands men verkar också i Sverige. Karakteristiskt för destruktiva sekter är att de har en antidemokratisk prägel, där tankar, känslor och handlande toppstyrs. Ifrågasättande får inte förekomma och insyn förhindras.

Var finns Moonrörelsen?

En rörelse med många namn

I Sverige existerar de under namnet Familjefederationen för världsfred och enighet. Enighetskyrkan – som den kommer benämnas i fortsättningen av texten – grundades på 1950-talet. Rörelsen har sina rötter i Sydkorea där den bland annat har inspirerats av kristendomen.

Hur många sekter i Sverige?

Det finns 300–400 olika sammanslutningar i Sverige som kan kallas sekter.

Vilka religioner har Sverige?

Svenska kyrkan var statskyrka fram till år 2000 och en majoritet av invånarna tillhör fortfarande den evangelisk-lutherska trosförsamlingen. Samtidigt räknas Sverige i dag som ett av världens mest icke-religiösa länder. Invandring har gjort att islam numera är den näst största religionen.

Vad kallas plymouthbröderna i Sverige?

I världen finns endast omkring 400 000 Plymouthbröder. I Sverige är antalet bara omkring 300-400 personer. De beskrivs som en sekt som äter tillsammans under det som kallas ”Herrens måltid”. Endast medlemmar i församlingen tillåts under måltiderna.

Hur får sekter medlemmar?

En våg av sekter och andra grupper uppkommer oftast enligt Maslow i samband med en samhällelig oro då befolkningen är i större behov av gemenskap och trygghet. Svåra tider som krig och katastrofer leder till ett ökat behov av socialt stöd. Den mest kraftfulla orsaken till individens beteende är dennes självbild.

Religion – Sekter

Att lämna en sekt

Så är det att växa upp i en sekt – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar