Vad är en shaman?

Vad innebär det att vara shaman?

En schaman eller shaman’ är en central person inom schamanismen och används ofta synonymt med medicinman och medicinkvinna. En schaman utför religiösa funktioner som ytligt kan liknas vid både en prästs och en magikers. Schamaner tros även besitta övernaturliga krafter, till exempel att kunna tala med andar.

Hur blir man en shaman?

Traditionellt sett får shamanen sin yrkestitel av de människor som upplever sig hjälpta av dennes arbete. Givetvis kallas ”shamanen” för olika saker beroende på var och när man befinner sig geografiskt och historiskt.

Hur går shamansk healing till?

Inom den shamanska traditionen ser vi på all sjukdom som ett tecken på att livskraft har läckt ut. I en behandling tar vi reda på varför du har tappat kraft och vad vi kan göra för att återställa balansen. En shamansk utövare fokuserar på den andliga orsaken till dina besvär.

Vad är Soul Retrieval?

Förlorad själskraft, eller soul loss som det kallas på engelska, är en försvarsmekanism som vi tar till vid trauman eller vid händelser som chockar oss för att kunna utstå den händelsen.

What is a shaman?

What is a Shaman?

What is a Shaman? Described by Terence Mckenna & Alan Watts

Lämna en kommentar