Vad är en slätt?

Vad betyder ordet slätt?

Betydelse: Slät, ej skogbeväxt mark.

Hur bildas slätter?

beteckning på ett större, plant område som antingen utgörs av berggrund eller sediment. En slätt som utgörs av berggrund kallas peneplan och har vanligen bildats genom erosion eller betingas av att berggrunden består av horisontellt lagrade bergarter.

Var finns slätter?

Stora europeiska slätten (eller enbart europeiska slätten) är ett slättområde i Europa. Det är det största berglösa området i Europa, även om flera höglänta områden finns insprängda. Området sträcker sig från Atlanten och Pyrenéerna i väst till Uralbergen i öster.

Vad är faktisk?

Faktisk betyder i stort sett samma sak som existerande.

Lars Winnerbäck – En tätort på en slätt (Grammisgalan 2008)

Lars Winnerbäck – Tätort på en slätt (Live @ Musikhjälpen 2015)

En tätort på en slätt

Lämna en kommentar