Vad är en stalker?

Med begreppet stalkning, eller olaga förföljelse, menas att någon systematiskt förföljer och kartlägger den utsatta personen. (Stalkning benämns ibland med det engelska ordet stalking, men vi använder det försvenskade ordet stalkning.)

Vad gör en stalker?

Förföljelsesyndrom, stalkning (av eng. stalking), är att tvångsmässigt smyga på och förfölja en annan person. Det kan exempelvis handla om en psykiskt störd person som förföljer en politiker, känd person, person i sin umgängeskrets eller en för vederbörande helt obekant person.

Vem blir en stalker?

Det finns tre olika typer av relationer som stalkers har till den de utsätter. Det kan vara ditt ex, en bekant person såsom en före detta arbetskamrat, granne eller kompis, eller en okänd person. – Men det är inte stalkning om man är tillsammans, då är det våld i nära relation.

Hur känner man igen en stalker?

Att den utsatte känner obehag oftare och oftare, att personen som stalkar börjar bryta mot exempelvis besöksförbud eller börjar dyka upp på platser där offret kan befinna sig. Även besatthet som leder till irrationella beteenden eller obegripliga meddelanden eller telefonsamtal är allvarliga varningstecken.

När kan man anmäla en stalker?

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112. Många brott kan anmälas via e-tjänster. Det gäller till exempel stöld, inbrott, kontokortsbedrägeri, skadegörelse och parkeringsskada.

Hur många stalkers finns det i Sverige?

Var nionde person i Sverige, alltså en miljon människor, blir utsatta för stalkning under sin livstid. Och den vanligaste förföljaren är en ex-partner. Det visar en studie som Brå, Brottsförebyggande rådet, gjort.

Vad är straffet för stalking?

Straffet är fängelse i högst fyra år. Brottet har endast en grad och det finns således ingen reglering om ringa eller grov olaga förföljelse.

Hur ska man bete sig mot en stalker?

Tusentals sms, anonyma telefonsamtal och ovälkomna besök. För den som utsätts för stalkning är obehaget stort och situationen kan också bli farlig. Det finns flera orsaker till att någon utsätter andra för obehag och hot genom ihärdiga och upprepade kontakter.

Är det olagligt att Stalka?

Stalkning är ett vidare begrepp som innefattar både brottsliga handlingar och handlingar som den utsatta personen uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, men som inte är brott enligt svensk lag. Med stalkning menas även att någon systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen.

Vad krävs för olaga förföljelse?

Bestämmelsen om olaga förföljelse infördes i brottsbalken år 2011 och brottet kan resultera i fängelse i högst fyra år. Kravet för att en gärningsperson ska dömas för olaga förföljelse är att denne har begått upprepade brottsliga handlingar mot någon annan.

Hur vet man att man är förföljd?

När du har vanföreställningar uppfattar du din omvärld annorlunda. Du kan till exempel känna dig förföljd eller övervakad fast det är ingen annan som uppfattar det så. Du kan känna dig utvald och speciell och tro att du har superkrafter. Det är också vanligt att du känner dig hotad och utsatt för något skadligt.

Hur vanligt är stalking?

Nästan en av tio har någon gång utsatts för stalkning. I dag svarade Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet och expert på stalkning, på dina frågor i ämnet.

När ska man göra en polisanmälan?

Om det är ett pågående brott, eller en akut situation, ska du alltid ringa 112. Anmäl brott till polisen så snart du kan. En tidig anmälan gör det lättare att hitta tekniska bevis och förhöra vittnen.

Kan man anmäla någon för förtal?

Eftersom ett förtal är ett brott så ska det anmälas till polisen. Åklagaren väcker vanligtvis inte åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning.

Vad kan man anmäla en person för?

Några exempel på vad som är brott som man kan anmäla till polisen:
  • slår dig.
  • tar något från dig.
  • lånar eller tar dina saker utan lov.
  • tar på din kropp på ett sätt som är obehagligt eller som gör dig rädd.
  • tvingar eller lurar dig att utföra sexuella handlingar.
  • hotar dig och säger ”Om du anmäler mig, då…”

De fem stalker-typerna│Stalkers │ORU Talks

STALKNING? OLAGA FÖRFÖLJELSE!

MIN STALKER | STORYTIME

Lämna en kommentar