Vad är en statsminister?

Vad innebär det att vara statsminister?

Statsministern leder regeringens politik. Statsministern samordnar regeringsgruppernas synpunkter på regeringens linje. Statsministern ansvarar också för samordnandet av riksdagens och regeringens arbete. Den nya grundlagen som trädde i kraft år 2000 stärkte statsministerns ställning.

Var är statsministern?

Rosenbad i Stockholm är statsministerns huvudsakliga arbetsplats, sedan 1981. Sagerska huset i Stockholm, statsministerns officiella residens, sedan 1995.

Vilka uppgifter har statsrådet?

Statsrådets allmänna sammanträde lägger för republikens president fram förslag till avgörande i frågor som hör till presidentens beslutanderätt. Dessutom har statsrådets allmänna sammanträde rätt att utfärda förordningar samt beslutanderätt i regerings- och förvaltningsfrågor.

Vem är statsminister i Norge?

Jonas Gahr Støre

Vad är en regeringsförklaring?

Regeringsförklaring eller regeringsdeklaration kallas i vissa länder en deklaration som vanligen läses upp av regeringschefen inför ett lands parlament och som beskriver den politik som regeringen ämnar bedriva.

Vad händer om statsministern dör?

Statsministerns ställföreträdare, officiellt ställföreträdande statsminister, vardagligt vice statsminister, är i Sverige en funktion som ett statsråd har som ersätter statsministern vid dennes frånvaro och således skall kunna avlasta statsministern och leda regeringens arbete då statsministern är förhindrad att göra …

Vem var partiledare innan Löfven?

Juholt avgick som partiledare den 21 januari 2012 efter en period av motgångar för Juholt i media. Den 27 januari 2012 utsågs Stefan Löfven till ny partiordförande. I riksdagsvalet 2014 ökade Socialdemokraterna marginellt och fick 31,01 procent vilket motsvarade 113 mandat.

Vilka har varit Sveriges statsminister?

Sveriges statsministre
# Navn Regjering
1 Louis Gerhard De Geer (1818–1896) De Geer d.e. II
2 Arvid Posse (1820–1901) Posse
3 Carl Johan Thyselius (1811–1891) Thyselius

43 rader till

Vem har varit statsminister längst i Sverige?

Erlander verkade utan avbrott i 23 år som statsminister, en rekordlång tid. Först 1969 lämnade han över till Olof Palme. Till de viktigaste besluten som fattades under hans tid som landets ledare hör atp-reformen och den nya författningen. 1950- och 1960-talen blev rekordår för Sverige.

Vad är regeringens viktigaste uppgifter?

Regeringen styr Sverige. Den genomför riksdagens beslut, lämnar förslag på nya lagar och på ändringar i de lagar som redan finns. Ministrarna i regeringen besöker regelbundet riksdagen.

Vilka är riksdagens kontrollorgan?

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Det kallas för riksdagens kontrollmakt.

På sidan:
  • Två KU-granskningar.
  • Ledamöternas frågor till regeringen.
  • Misstroendeförklaring.
  • Justitieombudsmannen.
  • Riksrevisionen.

Vad är statsrådet i Sverige?

Statsråd är en titel för enskilda ledamöter av Sveriges regering. Fram till 1974 då 1809 års regeringsform gällde var Statsrådet också benämningen för hela ministären som kollektiv. Tillsammans med Konungen i statsrådet (kungen och ministären), vars sammanträden benämndes konselj, utgjorde de statsorganet Kungl.

Vad heter Danmark statsminister?

Mette Frederiksen, född den 19 november 1977 i Aalborg, är en dansk politiker och sedan den 27 juni 2019 landets statsminister. Hon valdes till partiledare för Socialdemokratiet den 28 juni 2015. Mette Frederiksen maj 2021.

Vad kallas norska riksdagen?

Stortinget är sedan 1814 den lagstiftande församlingen i Norge. Det består av 169 representanter valda från 19 valkretsar (fylkena). Enligt Norges grundlag § 49 är Stortinget ”folkets” instrument för att utöva den lagstiftande makten.

Vem har varit Norges statsminister i åtta år?

Erna Solberg, född 24 februari 1961 i Bergen i Norge, är en norsk politiker. Hon var Norges statsminister från den 16 oktober 2013 till den 14 oktober 2021 och är Høyres partiledare sedan den 9 maj 2004. Hon var dessförinnan Norges kommun- och regionminister från den 19 oktober 2001 till den 17 oktober 2005.

Vad händer när en statsminister avgår?

Här blir Magdalena Andersson vald till Sveriges första kvinnliga statsminister

Sveriges första kvinnliga statsminister lämnar sin post – bara timmar efter att hon blev vald

Lämna en kommentar