Vad är en svivel?

Vad betyder svivel?

En svivel är en koppling på en slang eller rör som möjliggör för den att vrida sig även under tryck. Släpringar, även kallade elektrisk roterskarv, kollektor, elektrisk svivel eller släpringsdon, är vanligt förekommande i till exempel generatorer för växelströmssystem, i asynkronmotorer och i vindkraftverk.

Vad är en Svirvel?

Vad betyder svirvel? Svirvel betyder vridbar årtull.

Vad betyder virvlar?

Se nedan vad virvla betyder och hur det används på svenska. Virvla betyder ungefär detsamma som snurra.

Vad betyder Svivlande?

Vad betyder och hur uttalas svivel

Svivel uttalas svivel och är ett substantiv -n svivlar. Svivel betyder: svirvel.

Vad kallas begynnelsebokstav?

Akronym (grekiska ἄκρος, akros, ytterst, och ὄνομα, onoma, namn) eller initialförkortning är en förkortning som bildats av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled.

Vad är en pascha?

Ordet paşa härleds antingen till det turkiska ordet för huvud eller hövding, baş, eller till padishah (från persiskans pādschāh). Titeln pascha tillkom genom ämbetet vesirer, ministrar, guvernörer över provinser och större städer, sultanens måg samt några andra av de högsta ämbetsmännen.

Vad betyder spjärna?

Vad betyder spjärna? Spjärna betyder streta emot.

Vad är Tremulera?

Tremulera betyder i stort sett samma sak som skälva på tonen.

Vad betyder tillstymmelse?

Ordet tillstymmelse är en synonym till uns och indikation och kan bland annat beskrivas som ”förekomst (i mycket liten mängd)”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av tillstymmelse samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder Flon?

Vad betyder och hur uttalas flo

Flo uttalas flo och är ett substantiv -n -ar lager, skikt vattensamling, vattenpuss; myrsjö.

Vad betyder förändrar?

Förändra betyder ungefär detsamma som förbättra.

Vad är svarta hål? – Ulf Danielsson

En undervisning som möter alla elever

Det svenska vädret, januari, Sfi

Lämna en kommentar