Vad är en tes exempel?

Exempeltes:”Skolan borde ge gratis busskort till alla elever!” En debattartikel ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om.

Vad är en tes i text?

Tesen är textens budskap, det skribenten vill få oss att hålla med om. En tes har ofta formen av en åsikt, t ex ”Vi måste göra X”. En tes i sig räcker inte för att en text ska vara argumenterande, eftersom det bara är en åsikt.

Vad är en tes i en argumenterande text?

Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument. De bör vara minst 3 stycken, och utveckla dem.

Vad är din tes?

Retoriken pratar om tre olika teser: den beskrivande, värderande och uppmanande. Här är ett exempel: Beskrivande: Tesen är kärnan i det du vill säga. Värderande: Det viktigaste är att ha en tydlig tes.

Vilka ämnen kan man argumentera om?

Nedan har jag skrivit en lista av tips på ämnen som kan ge dig lite idéer vad ditt tal kan handla om.
 • • Förbud mot tobak.
 • • Rätten att äta kött.
 • • Vegetarianism.
 • • GMU – bra eller dåligt?
 • • Strängare straff för nedskräpning.
 • • Samkönade äktenskap.
 • • Nolltolerans mot alkohol.
 • • Är vinst i välfärden rätt eller fel?
28 jan. 2022

Är tes och rubrik samma sak?

Rubriktesen presenteras Inledning – bakgrund och tes presenteras Argument 1 – med underbyggnad Argument 2 – med underbyggnad Presentation av motargument som bemöts Argument 3 – med underbyggnad Avslutning – tesen upprepas. Uppmana till handling. rubrik och ingress Debattartikeln har alltid en rubrik.

Hur lyder tesen?

Inom argumentationen är tesen den teori en person håller och försvarar med hjälp av olika argument. Man använder ofta en eller flera teser i en debattartikel. Ett påstående som inte är falsifierbart (går att motbevisa) eller är axiomatiskt (självklarhet) betraktas vanligen inte som teser.

Hur hittar man en tes?

Tes. Exempel på tes:”Skolan borde ge gratis busskort till alla elever!” En debattartikel ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om.

Vad kan jag skriva en argumenterande text om?

Tips på ämnen för argumenterande tal?
 • Argumentera för en metod för att lösa konflikten i Jemen/Burma.
 • Strängare förbud mot att dumpa plast i haven.
 • Bör EU ha gemensamma yttre gränskontroller?
 • Världen blir från en övergripande synvinkel allt bättre.
 • Bör vi läsa mer böcker?
 • Ny uppkörning för personer som förnyar körkortet.
5 dec. 2017

Vilka ord och fraser passar för en argumenterande text?

Exempel på ord som signalerar logiska samband i en text:
 1. Tillägg. även. och, också …
 2. Tid/ordningsföljd. inledningsvis. omedelbart därefter. …
 3. Jämförelse/motsättning. jämfört med. såsom. …
 4. Förtydligande/exemplifering. såsom. till exempel (t.ex.) …
 5. Orsak. därför. således. …
 6. Avsikt. målet är att. …
 7. Följd/slutsats. som en följd av. …
 8. Medgivande. givetvis.

Hur skriver man en tes exempel?

Om man skriver en argumenterande text som ska påverka någon så letar man oftast fakta, källor och argument som styrker och stödjer ens tes medan om man ska skriva en mer vetenskaplig text så söker man all typ av fakta och information.

Vad är pro argument?

Den latinska termen pro et contra (svenska: för och emot) är ett begrepp som används både inom retorik som beslutsfattning. Det är en metod där man ställer argument för och emot i en fråga, för att sedan komma till ett slutgiltigt ställningstagande.

Vad ska jag argumentera?

Struktur argumenterande text

Använd dig av både känsloargument och av faktaargument för att få fram din åsikt. Tänk på att förklara vad du menar med dina argument. Var tydlig! Du kan gärna avsluta din text med att återupprepa din åsikt som en slutsats.

Vad ska jag skriva ett tal om?

Fundera på om du behöver leta fram siffror eller annan fakta som du ska använda eller hänvisa till. Är det ett hyllningstal kanske det är vissa årtal eller resultat som du vill knyta an till. Är det ett argumenterande tal så vill du eventuellt luta dig emot en undersökning eller statistik.

Vad kan man prata om när man håller tal?

Om det är talet kan du absolut ta med dina åsikter, något annat vore nästan konstigt. Informerande tal ska vara baserade på fakta, men i detta fall kan fakta vara sådant som vilka sevärdheter som finns, däremot blir det nog svårt att ge ett informerande tal om varför du vill åka till Sydkorea.

Tes och argument

Argument och tes

Argumenterande text (Svenska) – Studi.se

Lämna en kommentar