Vad är en tes i argumenterande text?

Tesen är textens budskap, det skribenten vill få oss att hålla med om. En tes har ofta formen av en åsikt, t ex ”Vi måste göra X”. En tes i sig räcker inte för att en text ska vara argumenterande, eftersom det bara är en åsikt.

Vad är en tes i ett argumenterande tal?

Att hålla ett argumenterande tal

Det gäller att ha en klar och tydlig, s.k. tes (påstående/åsikt). Den som håller talet ska beskriva både argument och motargument för att slutligen vinna över åhörarna på sin sida.

Hur hittar man en tes i en text?

Tes. Exempel på tes:”Skolan borde ge gratis busskort till alla elever!” En debattartikel ska inledas med en tes, där läsaren direkt får veta vad din artikel handlar om. I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om.

Hur skriver man en tes argumenterande text?

Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument. De bör vara minst 3 stycken, och utveckla dem.

Hur preciserar man en tes?

Det vanligaste sättet att inleda en argumenterande text är att presentera tesen. Tillsammans med tesen finns ofta en kort bakgrund, som sätter in frågan i sitt sammanhang. Det finns förstås alternativa sätt att börja: t ex kan man ställa en fråga, eller redogöra för ett exempel.

Vad är en tydlig tes?

En smula retorikteori – Vad är en tes? En tes är kärnan i det du vill säga, kort formulerad i en mening. Tesen svarar på frågan: Vad vill du ha sagt? En tydlig tes hör inte bara hemma i en debatt.

Vilka ämnen kan man argumentera om?

Nedan har jag skrivit en lista av tips på ämnen som kan ge dig lite idéer vad ditt tal kan handla om.
 • • Förbud mot tobak.
 • • Rätten att äta kött.
 • • Vegetarianism.
 • • GMU – bra eller dåligt?
 • • Strängare straff för nedskräpning.
 • • Samkönade äktenskap.
 • • Nolltolerans mot alkohol.
 • • Är vinst i välfärden rätt eller fel?
28 jan. 2022

Vad är en tes i text?

Tesen är textens budskap, det skribenten vill få oss att hålla med om. En tes har ofta formen av en åsikt, t ex ”Vi måste göra X”. En tes i sig räcker inte för att en text ska vara argumenterande, eftersom det bara är en åsikt.

Är tes och rubrik samma sak?

Rubriktesen presenteras Inledning – bakgrund och tes presenteras Argument 1 – med underbyggnad Argument 2 – med underbyggnad Presentation av motargument som bemöts Argument 3 – med underbyggnad Avslutning – tesen upprepas. Uppmana till handling. rubrik och ingress Debattartikeln har alltid en rubrik.

Vad är en tes i en analys?

Tes: Det påstående som det argumenteras för (ung.) Några alternativa förslag (vanliga misstag): 1) Tesen är det första påståendet i en argumentation, d v s det påstående som uttrycks av argumentationens inledningssats. 2) Tesen är det påstående författaren ägnar mest utrymme åt.

Hur skriver man en inledning till ett argumenterande tal?

Du kan nämna ditt intresse i ämnet, varför du har valt att tala om just detta, samt ge din tes, din synvinkel. En inledning är också till för att vecka intresse, så lite kul fakta eller personlig anekdot kan passa bra. Du behöver inte vara särskilt formell här. Avslutningen är också viktig i ett argumenterande tal.

Hur skriver man en inledning till en argumenterande text?

Den argumenterande texten inleds med att du presenterar din åsikt. Därpå följer dina argument. Använd dig av både känsloargument och av faktaargument för att få fram din åsikt. Tänk på att förklara vad du menar med dina argument.

Vad är en Sakargument?

SubstantivRedigera

sakargument är när när man ska argumentera med fast med fakta i.

Hur man citerar ur en artikel?

I en debatterande text som denna ska du ha löpande källhänvisningar. Första gången du presenterar källan måste du referera fullständigt, men sedan kan du använda korta referatmarkörer för att referera till källan igen.

Vilka ord och fraser passar för en argumenterande text?

Exempel på ord som signalerar logiska samband i en text:
 1. Tillägg. även. och, också …
 2. Tid/ordningsföljd. inledningsvis. omedelbart därefter. …
 3. Jämförelse/motsättning. jämfört med. såsom. …
 4. Förtydligande/exemplifering. såsom. till exempel (t.ex.) …
 5. Orsak. därför. således. …
 6. Avsikt. målet är att. …
 7. Följd/slutsats. som en följd av. …
 8. Medgivande. givetvis.

Hur lång är en debattartikel?

Om vi säger att en debattartikel ska ha en längd på 3 000 till 3 500 tecken inklusive blanksteg betyder det just det. Längre texter blir inte lästa, och tro mig: Det går alltid att korta. Stryk onödiga ord. I stället för långa förklaringar, länka till sajter där det finns mer fördjupande information.

Argumenterande text (Svenska) – Studi.se

Argument och tes

Tes och argument

Lämna en kommentar