Vad är en tidskrift?

Vad är tidskrift i artikel?

En tidskrift är en periodisk publikation som utges regelbundet, vanligt är mellan 4-12 nummer per år och vänder sig till speciella intressegrupper. Ett tidskriftsnummer innehåller artiklar skrivna av olika författare. Det är vanligt att vi delar in tidskrifter i branschtidskrifter och vetenskapliga tidskrifter.

Hur hittar man tidskrift?

Artiklar hittar du i olika tidningar och tidskrifter som finns i databaserna. Under fliken databaser hittar du de bästa inom ditt område. På denna sidan hittar du några guider hur du lär dig se skillnad på olika artiklar och tidskifter och hur där dig vad som är en vetenskaplig artikel.

Hur skriver man en tidskrift?

Tänk noga igenom vilka du vill ska läsa din tidning och vad du vill ha sagt med den (vilket syfte du har). När du har bestämt dig gäller det att hålla sig till det. Bestäm innehåll som passar till dina läsare. Använd en stil som passar ditt syfte.

Vad är volym tidskrift?

Olika tidskrifter använder sig av olika kombinationer av volym och nummer. Vissa tidskrifter har enbart volym, andra enbart nummer medan övriga har både volym och nummer (volym är oftast lika med årgång, det vill säga, hur många år tidskriften har varit aktiv).

Vad är tidskriftens namn?

Tidskriftens namn skrivs ut i sin helhet och varje bärande ord har stor bokstav. Tidskriftens namn och volym ska vara kursiva. DOI – Digital Object Identifier är en slags webbadress som unikt digitalt identifierar en artikel i en vetenskaplig tidskrift.

Vad definierar en nyhetsartikel?

En nyhetsartikel är en faktatext! Tänk efter när du skriver om du smyger in egna åsikter, de ska inte finnas där! En nyhetsartikel innehåller rubrik, ingress, brödtext samt bildtext och mellanrubriker. När du planerar din text så plocka ut vad som är viktigast, rangordna de fakta du fått fram i viktighetsordning.

Vart kan man hitta nyhetsartiklar?

Hitta artiklar i Supersök

Supersök söker i många databaser och täcker alla ämnesområden och publikationstyper. Därför fungerar Supersök bra när du behöver hitta en specifik artikel, eller när du snabbt vill se om det finns artiklar inom ett ämne. Filtrera på Tidskriftsartiklar för att avgränsa din sökning.

Hur ska jag skriva en artikel?

I korthet:
 1. Bestäm vad du ska skriva om.
 2. Tänk på vem du skriver för – och i vilken kanal.
 3. Samla stoff – gärna genom intervjuer.
 4. Bygg upp artikeln på rätt sätt.
 5. Gör den röda tråden synlig.
 6. Skriv artikeln konkret och levande.
 7. Skapa flyt i texten.
 8. Glöm inte att korrekturläsa.

Hur är en tidningsartikel strukturerad?

En artikel är uppdelad i tre delar: rubrik, ingress och brödtext. Rubriken ska med ett par få ord berätta vad artikeln handlar om. Ingressen är en sammanfattning av brödtexten och ska inte vara mer än några meningar lång; den ska fånga läsarens intresse inom ämnet.

Hur kan man skriva en tidningsartikel?

Vi ger dig några grundläggande tips på hur du kan göra för att få läsare på tråden.
 1. Rubriken är superviktig. …
 2. En informativ ingress väcker intresse. …
 3. Byt mellan korta och långa meningar. …
 4. Skriv lockande och informerande underrubriker. …
 5. Anpassa texten till din målgrupp. …
 6. Krångla inte till det. …
 7. Citat gör texten mer livfull.
13 nov. 2018

Hur man skriver en vetenskaplig rapport?

Försök att lyfta fram vad som är annorlunda, originellt och nytt med din undersökning. I en vetenskaplig text ska forskaren, det vill säga du, vara objektiv. Du ska alltså undersöka någonting – inte berätta, tycka eller tro. Fundera också på vad uppgiften kräver för att bli riktig och bra.

Hur gör man en korrekt källhänvisning?

Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).

Hur gör man källhänvisning Oxford?

Källhänvisningar är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning.

Hur hänvisar man till internetkällor?

Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel. Fullständig URL-adress (http://…), (datum då du hämtade webbsidan från dess plats på nätet).

Vad är en vetenskaplig tidskrift och tidskriftsartikel?

Vetenskaplig tidskrift

Lunchwebbinarium: Så gör vi tidskriften Företagshistoria

Lämna en kommentar