Vad är en tidslinje?

Hur man gör en tidslinje?

Skapa en tidslinje
 1. Klicka på SmartArt på fliken Infoga.
 2. Gå till galleriet Välj en SmartArt-grafik, klicka på Process och dubbelklicka sedan på en layout för tidslinjen. …
 3. Klicka på [Text] och skriv sedan eller klistra in texten i SmartArt-grafiken.

Hur gör man en tidslinje i Powerpoint?

Skapa en tidslinje
 1. Klicka på Smart Art på fliken Infoga.
 2. Välj en layout för tidslinjen i galleriet som visas, till exempel den här grundläggande tidslinjen i avsnittet Lista. …
 3. I textredigeraren anger du datum och beskrivningar och trycker på Retur.

Vad är en rak kronologi?

Det finns rak kronologi (från börja till slutet), bruten kronologi (när berättelsen inte börjar från början utan hoppar och tiden inte följs i berättelsen, parallell kronologi (när flera händelsers kronologi beskrivs bredvid varandra), In medias res (när en berättelse börjar i mitten – alltså rakt in i spänningen och …

Vad kommer efter Vasatiden?

Det finns också en grafisk tidsaxel över Sveriges historia och en tidsaxel över Sveriges förhistoria samt en artikel om arkeologisk tidsindelning.
 • Äldre medeltid (1050–1250)
 • Folkungatiden (1250–1389)
 • Unionstiden (1389–1521)
 • Äldre vasatiden (1521–1611)
 • Stormaktstiden (1611–1718)
 • Frihetstiden (1718–1772)

Vad är en tidslinje på Facebook?

Tidslinjen är en ny utformning av din profilsida på Facebook som gör det enklare att se alla dina inlägg och händelser i en kronologisk ordning. Tidslinjen visar alla dina uppdateringar, bilder du laddat upp och när du blev vän med olika personer på tjänsten.

Hur gör man en tidslinje Google Docs?

Så här formaterar du din data
 1. Första kolumnen: Ange ett eller flera datum och tider som du vill visa i diagrammet.
 2. Andra kolumnen: Ange numerisk data. …
 3. Tredje och fjärde kolumnen (valfritt): Ange en anteckning om titeln.
 4. Fjärde kolumnen (valfritt): Ange anteckningar om varje händelse.

Vad är litteraturvetenskapliga begrepp?

Genom att använda litteraturvetenskapliga begrepp när du lär dig och framför allt reflekterar över och diskuterar olika typer texter visar du upp förmågan att välja rätt begrepp (ord) ”som fungerar väl i sitt sammanhang.” Det gäller att ”kunna” prata om litteratur med de ”rätta” orden för det gynar ” …

Vad är en parallell handling?

Två eller fler berättelser som händer samtidigt kallas för en parallellhandling. Det är vanligt inom film, litteratur och tv. Olika historier berättas samtidigt och läsaren eller tittaren förflyttas mellan dem. Det är ofta ett riktigt bra sätt att skapa spänning.

Vad är en kronologisk handling?

Att en novell är kronologisk betyder att handlingen följer en tidslinje, dvs berättelsen gör inga hopp bakåt i tiden.

Vilken tid kom efter Vasatiden?

Vi brukar räkna med att Vasatiden sträcker sig fram till år 1611. Därefter börjar Stormaktstiden. Under 1500-talet styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Därför kallas denna tid för Vasatiden.

Hur levde man på Vasatiden?

Under Vasatiden bodde cirka fem procent av Sveriges befolkning i städer. Dessa människor kallades borgare. Bland borgarna fanns köpmän som handlade med andra länder. Handeln gjorde att människor började flytta till och från Sverige.

Vad har vi kvar från Vasatiden?

Vasatiden är ett annat ord för Gustav Vasas maktövertagande. Bland annat kännetecknas tiden av att Gustav Vasa stängde kloster och reformerade kyrkan. Mycket av det som byggdes under tiden är ombyggnationer av medeltida byggnader, såsom Örebro slott, Kalmar slott, Västerås slott, Läckö slott och Nyköpings slott.

Vad är tidslinjer och hur fungerar de?

Tidslinje i Excel

Skapa en egen tidslinje

Lämna en kommentar