Vad är en transperson?

Vad innebär det att vara en transperson?

Transperson är någon vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes. Ordet ”trans” kommer från latin och betyder ungefär ”överskridande” eller ”förflyttning”.

Hur lever en transperson?

Många transpersoner mår bra och lider inte på grund av sin könsidentitet. Men på gruppnivå visar undersökningar att transpersoner, speciellt unga, har en större psykisk ohälsa än övriga befolkningen. Nedstämdhet och depression är vanligt förekommande. 40 procent av unga transpersoner har någon gång försökt ta sitt liv.

Har en transperson bytt kön?

Det kan vara missvisande, eftersom en person inte byter kön utan istället förändrar kroppen så att den stämmer bättre överens med hur man känner sig.

Kan man säga transvestit?

Det är dock vanligt att ordet används inom forskning eller äldre texter. Transvestit kan den person kalla sig som använder sig av ett annat könsuttryck än det som förväntas av personen utifrån hens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut.

Hur mår transpersoner?

Många transpersoner mår dåligt. Då kan man göra en utredning som avgör om man lider av könsdysfori eller om det dåliga mående beror på något annat. Könsdysfori kan upplevas på olika sätt. Den kan vara kroppslig, en känsla av att kroppen inte känns rätt eller skaver eftersom den inte stämmer med ens könsidentitet.

Vad är bigender?

Den som är bigender har två könsidentiteter, antingen samtidigt eller växlande. Det kan t. ex. vara kille och tjej, tjej och ickebinär, eller kille och ickebinär.

Hur många transsexuella finns det?

0,4 % är transpersoner enligt undersökningar

Det finns undersökningar som har gjorts där Folkhälsomyndigheten rapporterar att det är 0,4 % av den svenska befolkningen som är transpersoner. Dessa siffror stämmer även överens med de tidigare uppskattningarna de har gjort.

Vad är en Transkvinna?

En transkvinna är en man-till-kvinna-transperson som registrerades som pojke vid födseln, men har en kvinnlig könsidentitet.

Hur många transpersoner tar livet av sig?

36% av alla transpersoner har övervägt att ta sitt liv, jämfört med 6% bland befolkningen i allmänhet. Dödlighet i suicid är högre bland personer med könsdysfori i jämförelse med befolkningen.

Vad betyder Könsbekräftande behandling?

Könsbekräftande behandling | RFSL Ungdom. är ett samlingsbegrepp för olika sätt att ändra på kroppen så att den stämmer mer överens med könsidentiteten. Det kan vara hormonbehandling, olika typer av kirurgi, permanent hårborttagning eller röst- och kommunikationsträning.

Hur många ångrar könskorrigering?

Två personer hade retrospektivt kommit fram till att de var icke-binära och ångrade därför delar av behandlingen (Wiepjes et al. 2018). Övriga studier av personer som ångrar eller ibland ångrar att de genomgått underlivskirurgi har visat siffror mellan 0-6 % (Pfäfflin 1992; Vujovic et al.

Hur mycket kostar det att byta kön?

Kostnaderna för en könsbytes-operation är för en man till kvinna cirka 400.000 kronor och för en kvinna till man omkring 800.000 kr. Lagen är just nu under statlig utredning.

Vad är Cisnormen?

Cisnormen medför att alla antas ha ett definierat kön som de fötts med, är bekväma med och inte vill ändra på. Heteronormen leder till att män som går utanför genusramen förlorar i status och antas vara homosexuella. Det är vanligt att genus och sexualitet blandas ihop.

Vill bli tjej?

Att ändra på sin kropp med operationer eller hormoner brukar kallas för könsbekräftande behandling. Det finns många olika sätt att vara på, och de stämmer inte alltid överens med hur man förväntas vara som kille eller tjej. Den kropp du har stämmer inte alltid överens med det kön du känner att du är.

Saker du aldrig vågat fråga en transtjej!

Tone Sekelius berättar: Jag är trans

Jag Är Transsexuell | Viktoria Harrysson

Lämna en kommentar