Vad är en tsunami?

Vad är tsunami egentligen?

Vad betyder egentligen tsunami och finns det något svenskt ord för det? Svar: I Nationalencyklopedin förklaras tsunami så här: tsunami (jap., av tsu ’hamn’ och nami ’våg’), långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred.

Vad händer tsunamis?

Hur uppstår en tsunami? Tsunamier beror oftast på jordbävningar som inträffar i synnerhet i områden där kontinentalplattorna möts. I dessa områden krockar två plattor med varandra och den tätare av dem glider in under den andra. Plattornas rörelse är inte jämn, utan då och då fastnar de och står stilla.

Vad är tsunami och hur uppstår det?

En tsunami är en våg som bildas i havet av en jordbävning på havsbottnen. Den kan även bildas vid skred, ras eller vulkanutbrott under vattnet eller då en meteorit störtar i havet. Men allra vanligast är jordbävningsalstrade tsunamivågor.

Vad är orsaken till en tsunami?

Jordbävningar på havsbottnen kan orsaka tsunamis (japanska: hamnvåg). Dessa flodvågor kan med katastrofalt resultat drabba omkringliggande kuster, såsom hände runt Indiska Oceanen efter den kraftiga jordbävningen utanför Sumatra julhelgen 2004, eller i norra Japan 2011.

Hur hög är en tsunamivåg?

Tsunami som väller in mot kusten. Tsunamier har vågperioder på typiskt 10 min eller längre och våglängder över 100 km. På djupt vatten är våghöjden mindre än 1 m. Vid kuster och på öar tornas emellertid vågen upp och kan orsaka översvämning och stor förödelse.

Vilken är världens största tsunami?

Den 9 juli 1958 inträffade en katastrof i Lituya Bay i södra Alaska. En jordbävning utlöste ett jordskred där 30,5 miljoner m³ sten föll 600–900 meter ned i vattnet. Händelsen har skapat en av de största myter i modern tid om en 524 meter hög megatsunami.

Hur påverkas naturen av en tsunami?

Tjock, svart rök sprids med vindens hastighet därifrån och från andra industrier som också brinner. Tsunamivattnet som sveper med sig bilar, lastbilar, båtar och hus upp över land, vägar och jordbruksmark är svartfärgat. Flera tusen människor runt kärnkraftverket i Fukushima evakueras när kylsystemet inte fungerar.

Hur mycket kan en tsunami förstöra?

Den kraftiga strömmen från en 10 meters tsunami sliter loss alla mindre tåliga byggnader som lagerlokaler och mindre hyreshus. Alla båtar slits loss från sina förtöjningar, även stora fraktfartyg. En 1 meter hög tsunami kan förstöra småbåtshamnar då många båtar kommer att slitas loss i den kraftiga strömmen.

Hur man överlever en tsunami?

Om du är nära havet bör du snabbt ta dig till en högt belägen plats om det skulle bli en tsunami. Stanna kvar utomhus timmarna efter ett stort skalv, eftersom det finns risk för kraftiga efterskalv.

Vad är det som skapar jordbävningar?

Jordskorpan och översta delen av manteln är uppdelad i flera så kallade litosfärplattor. Plattorna ligger inte still, utan rör sig i förhållande till varandra. De kan röra sig mot varandra, längs med varandra och ifrån varandra. I samband med dessa rörelser uppstår jordbävningar (jordskalv, seismisk aktivitet).

Hur långt upp på land gick tsunamin?

Sri Lanka drabbades också mycket hårt av tsunamin som är den värsta naturkatastrofen i landets historia. Värst drabbades öns södra och östra kuster. Upp till 12 meter höga vågor krossade allt som kom i vägen och de trängde upp till 2 km in i landet.

Hur blir en vulkan till?

När trycket i jordens inre blir för högt öppnas ”ventilen”, och lava, glödande aska, stenar och gaser kommer ut ur öppningen, som är en spricka i berggrunden. Magman som kommer från jordens mantel har en temperatur på mellan 700 och 1200 grader. När magman kommer ut ur en vulkan kallas den för lava.

Var finns de flesta vulkaner?

Vulkaner hittar man i sprickzonerna mellan jordskorpans plattor. Av jordens flera tusen landvulkaner är endast 450 aktiva. En vulkan ser ut som ett vanligt berg när den inte får utbrott. De flesta vulkaner finns på havsbottnen.

Har det varit en tsunami i Sverige?

Och det var det som skedde utanför Södra Öland i tisdags. Kallfronten skapar ett tryck som driver vattnet framför sig som en hög våg. – Det är kraftiga vindar och tryckskillnader som gör att det här vattnet börjar röra på sig, säger Fredrik Waldh. Väderfenomenet bekräftas av vindstyrkorna.

Tsunami: Vad Är Det Och Hur Uppstår Det?

TSUNAMIKATASTROFEN 2004

Så bildas en tsunami – explainer video

Lämna en kommentar