Vad är en underrubrik?

Vad innebär underrubrik?

Underrubrik. Underrubriker följer eventuellt någonstans längre ned i en text och är underordnade huvudrubriken. Deras funktion är att som mellanrubriker ge struktur åt en längre text och berätta vad som ingår i mindre avsnitt av texten.

Vad ska stå i en underrubrik?

Underrubriker underlättar läsningen

Om det finns informativa underrubriker kan man som läsare snabbt förstå hur texten är disponerad och kan därefter välja att hoppa in och läsa valfritt stycke. För att texten ska bli lättare att läsa och även mer sökmotorsvänlig är det av vikt att texten också delas in i stycken.

Hur gör man underrubriker?

Var bör man använda underrubriker? Underrubriker bör användas vid nya stycken och segment i texter för att indikera för användaren att vad just detta stycke handlar om. Underrubriker bör ej vara längre än några ord och fortfarande vara beskrivande för innehållet.

Vad kallas texten under rubriken?

En mindre, kort rubrik ovanför huvudrubriken kallas dårrad, medan en en mindre rubrik inunder huvudrubriken kan benämnas nedryckare. En artikels brödtext avdelas ofta av mellanrubriker.

Hur lägger man till underrubriker i Word?

För att infoga en innehållsförteckning i Word behöver du först formatera rubrikerna i dokumentet. Markera varje rubrik och klicka på ”Rubrik 1” i menyfältet ovanför dokumentet. För underrubriker klickar du istället på ”Rubrik 2”, och så kan du fortsätta i fler nivåer om det behövs.

Hur formulera ett syfte?

Tänk på följande när du formulerar ditt syfte:
  1. Syftet ska alltid skrivas i presens, alltså syftet är, inte syftet var. Detta för att texten är riktad till en läsare, och att läsaren alltid möter texten i presens (nutid). …
  2. Syftet bör inte vara normativt, alltså antyda att du vill förändra något.

Kan man ha en fråga i en rubrik?

Nej, punkt ska det det inte vara, men ett utropstecken eller frågetecken kan du sätta dit om det behövs. Och det betyder ju att rubriker kan vara formulerade som både utrop och frågor! Det vanligaste är nog emellertid vanliga konstateranden, och då behövs inget skiljetecken.

Vad är en brödtext?

Ingressen bör vara en kort sammanfattning av texten och beskriva textens huvudinformation. Ingressen ska helt enkelt bekräfta för läsaren att det är rätt text att läsa vidare i. Texten som följer efter ingressen kallas brödtext.

Hur skriver man ett rubrik?

Att skriva bra rubriker – 7 enkla tips!
  1. Överarbeta inte – använd ett enkelt språk. Att skriva enkelt är inte alltid så enkelt. …
  2. Väck nyfikenhet och locka till läsning. …
  3. Testa dina rubriker och var inte rädd för feedback. …
  4. Använd siffror. …
  5. Adjektiv och verb är dina bästa vänner. …
  6. Ställ en fråga? …
  7. Tänk på nyckelorden.
3 juni 2019

Word genonomgång om underrubriker

Skrivarverkstaden övn 5 – Rubriker

Provtagning och undersökning – Urinsticka och urinprov

Lämna en kommentar